Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prevoz pića i napitaka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Transport robe je danas najznačajniji dinamički proces bez koga bi bio nezamisliv život i opstanak ljudi. U zavisnosti od specifičnosti proizvodnje i proizvoda korisnici uslovljavaju kvalitet usluge.Danas u svetu ne može se zamisliti ni jedan trenutak da se ne obavi neki transportrobe. Svi vidovi transporta su zastupljeni počevši od drumskog na kome ćemo se najviše bazirati za prevoz robe na manjim i srednjim relacijama, zatim železnički transport, vodeni transport, vazdušni transport i sprecijalni vidovi transpotra.U transportu značajno mesto zauzima organizacija transporta, da bi roba bila prevežena što kraćim putem u što kraćem vremenu, jer je potrebno da roba koja se prevozi sačuva sva svoja svojstva tokom transporta. U okviru transporta posebno mesto zauzima i ekološki uticaj na čoveka i okolinu kojom se obavlja transport kada su u pitanju opasnematerije jer incidentne situacije ili saobraćajne nezgode mogu da prouzrokuju zagađenja širih razmera.Savremeni svet sve više napreduje u naučnom, tehnološkom, ekonomskom i drugom smislu. To mu omogućava da vremenom progresivno otkriva sve više materija, supstanci i elemenata koji su mu potrebni za ubrzani razvoj. Među te elmente spadaju materije čija klasifikacije je vrlo raznolika. One su opasne, ali isto tako su nepohodne za razvoj izadovoljavanje potreba stoga njihov transport treba da bude siguran, bezbedan a ujedno i ekonomican.,...

Sadržaj:

1 Uvod 3
1.1 Pojam i značaj transporta 3
1.2 Drumski transport 4
2 Podela drumskog transporta 5
3 Drumska vozila 7
4 Roba u transportu 9
4.1 Klasifikacija tereta 9
4.2 Podela tereta prema tipu potrebnog vozila za transport ili podela tereta po fizičkim osobinama, načinu pakovanja, dimenzijama i težini 11
4.3 Podela tereta prema načinu pakovanja 12
4.4 Podela tereta prema uslovima transporta 12
4.5 Podela tereta po količini za prevoz 13
4.6 Podela tereta prema stepenu obrade, prerade i dorade 13
4.7 Podela tereta prema ekonomskoj nameni 13
4.8 Podela tereta po agregatnom stanju 13
4.9 Podela tereta po trgovinskim strukama 14
4.10 Kontrola robe u transportu 14
5 Prevoz pića i napitaka 16
Zaključak 19
Literatura 20

Referentni URL