Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodika obuke voznje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


PROGRAM PRAKTIČNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA "B" KATEGORIJE

1. Vožnja na uređenom poligonu za početnu praktičnu obuku 6 časa
2. Praktična obuka u naselju 27 časa
3. Praktična obuka van naselja 2 časa
4. Praktična obuka noću ili u uslovima smanjene vidljivosti 2 časa
5. Praktična obuka u radnjama čije nepravilno i nepropisno izvođenje dovodi do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama 3 časa

UKUPNO 40 časa
PLAN I PRIPREMA NASTAVNOG ČASA


Nastavni čas praktične obuke obuhvata vremensko razdoblje u obuci vožnje u trajanju 45 minuta.
Plan i priprema za izvođenje nastavnog časa sastoji se od ovih elemenata:
• nastavna jedinica (tema),
• mesto izvođenja nastave.
• nastavna sredstva,
• nastavne metode
• potrebno vreme za izvođenje teme,
• literature (priručnik za vozački ispit)


TOK NASTAVNOG ČASA

UVODNI DEO ČASA
U uvodnom delu treba razgovarati sa kandidatom radi pripreme za izvođenje nastavne jedinice. Nakon toga kandidat obavlja dnevni pregled vozila i zajedno sa instruktorom utvrđuje ulice i puteve gde će se izvoditi praktična obuka. Instruktor upisuje čas u knjigu rada i u karton o obuci kandidata. Instruktor proverava da li kandidat poseduje ličnu kartu.

GLAVNI DEO ČASA
Posle uvodnog razgovora i dogovora kandidat i instruktor ulaze u vozilo, pri čemu kandidat uključuje motor u rad i kad se uverio da svi signali i ostali instrumenti pokazuju pravilan rad motora i ostalih uređaja, započinje vožnju prema unapred dogovorenom planu.

ZAVRŠNl DEO ČASA
Nakon povratka s vožnje kandidat ispravno parkira vozilo na odgovarajuće mesto, zaustavlja rad motora, osigurava ga oslanjanjem na nožice, nakon čega instruktor i kandidat analiziraju nastavni čas u razgovoru. Instruktor upućuje kandidata na dobro i loše izvođenje pojedinih delova radnji u nastavnom času, ali i upozorava da će u sledećim nastavnim časovima uvežbavati one radnje koje nije potpuno savladao. Na kraju časa daje kandidatu da potpiše karton o održanom času.ZNAČAJ TEME U OKVIRU PODRUČJA NASTAVE

PLAN IZVOĐENJA NASTAVE
• Upoznavanje kandidata sa nastavnim sadržajem,
• Ponavljanje i uvežbavanje i
• Provera znanja

OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI
• Obrazovni: sticanje veštine i navike iz praktičnog dela nastave,
• Vaspitni: razvijanje saobraćajne kulture učenika - kandidata

NASTAVNA SREDSTVA
• Motocikal,
• Putničko vozilo,
• Knjiga rada,
• Karton obuke kandidata,
• Nastavni plan i program.

IZBORI ZA PRIPREMANJE NASTAVNIKA
• Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima,
• Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima,
• Metodika obuke vožnje,
• Nastavni plan i program i
• Iskustvo

IZBORI ZA PRIPREMANJE UČENIKA
• Priručnik za polaganje vozačkog ispita,
• Konsultativna nastava u centru za obuku vozača.

VEŽBANJE UKLJUČIVANJA PEDALE NA " POLA KVAČILA"

Pošto se kandidat privikao na pedalu gasa i osetio razliku između zvuka motora pri malim i povećanim gasom kandidatu se pokazuje kako najlakše da shvati, (vozilo treba da bude zakočeno ručnom kočnicom) i da započne uvežbavanje jedne od značajnih uvodnih radnji za pravlian polazak sa mesta. Naime neophodno je da kandidat savlada uključivanje pedale do "pola kvačila" i da već na ovom času oseti trenutak u kome kvačilo počinje da "hvata", da dodiruje zamajac.

Potrebno je da instruktor neznatno pojača mali gas (relant) pomoću ručnog gasa i da ukaže kandidatu na znake pomoću kojih će pomoći da vidi i oseti kada središna ploča kvačila počinje da ulazi u zonu "pola-kvačila", da bi zaustavio nogu i dalje popuštanje pedale. Ti znaci (simptomi) su sledeći:
• paljenje kontrolne sijalice koja najčešće zamenjuje ampermetar,
• promena zvuka - tona motora, do koje dolazi usled smanjenja
broja obrtaja radilice koja počinje da opterećuje kvačilo,
• lagano podrhtavanje vozila.
Svakako da pojedini kandidati neće moći odmah u početku vežbanja da jasno uoče navedene znake, pa će "gasiti" motor. Međutim oni će vrlo brzo da steknu pojam o "pola-kvačila", a time se postiže cilj ove teme.
Referentni URL