Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Određivanje sastava čelika i uticaj istog na kvalitet prevlake od tvrdog hroma
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА ЧЕЛИКА И УТИЦАЈ ИСТОГ НА КВАЛИТЕТ ПРЕВЛАКЕ ТВРДОГ ХРОМА


РЕЗИМЕ

У раду је анализиран утицај хемијског састава челика на квалитет превлаке тврдог хрома. За тврдо хромирање коришћени су узорци од челика непознатог састава. Хемијски састав је одређиван методом атомске апсорпционе спектроскопије. Анализирани узорак челика је испитиван на атомском апсорпционом спектрофотометру АА-475 ,,VARIAN”. Површине узорака су припремане механичким и хемијским путем, и на исте су таложене електрохемијскe превлаке хрома, при следећим условима: t=55˚C; τ=120 min; ј=50А/dm2 и саставу електролита: 256,48g/dm3 CrО3 + 2,5g/dm3 Cr2О3 + 3,3g/dm3 H2SО4. Након завршеног електрохемијског таложења превлаке хрома, металографски је испитиван квалитет исталожене превлаке.

Кључне ријечи: анализирани узорак, атомска апсорпциона спектроскопија, дебљина превлаке, електрохемијско таложење, метална превлака, челик...
Referentni URL