Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Muške i ženske uloge u promociji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pitanje polova u marketingu predmet je naučnih istraživanja već skoro četiri decenije. Iako je ova tema nedovoljno obrađivana na našim prostorima, u svetu je objavljeno na stotine članaka u časopisima koji se bave marketingom, psihologijom, sociologijom i komunikacijama. Postoji nekoliko važnih razloga zbog kojih ova tema privlači pažnju:
- Polna pripadnost je jedan od osnovnih kriterijuma za segmentaciju tržišta. Segmente tržišta dobijene na osnovu ovog kriterijuma je lako identifikovati.
- Muškarci i žene različito obrađuju informacije koje se šalju putem reklama. U procesu obrade informacija žene imaju sveobuhvatniji pristup tokom njihove analize, koriste intuiciju i povezuju iz više perspektiva, i uzimaju u obzir međusobnu povezanost elemenata. Muškarci imaju tendenciju da posmatraju više elemenata bez njihovog prožimanja. Oni tretiraju informacije nezavisno jedne od drugih. Muškarci se obično fokusiraju na signale koji su lako dostupni prilikom obrade informacija.
- Znanje o socijalnim i kulturnim svojstvima vezanim za polnu pripadnost, nametnuto i očekivano od društva, je važan faktor u stvaranju persuazivnih reklamnih poruka i efektnih marketinških strategija.
Nekoliko globalnih trendova je važno napomenuti i objasniti:
...


Referentni URL