Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Masovni mediji i politika - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Komuniciranje je proces u kojem se informacija iz statusa per se pojavljuje u tzv. uporabnoj vrijednosti te kad postaje vrijednost i za druge ljude. Etimološki, komunicirati znači razgovarati, međusobno općiti, razmjenjivati informacije. Kao društveno biće, čovjek od svog početka komunicira. Povijesno uzevši, komunikacija je uvijek bila, i bit će, funkcija ukupnoga ljudskog stvaralaštva . Načini i oblici komuniciranja stalno se mijenjaju i usavršavaju. Razvoj komunikacije izravno je povezan s razvojem proizvodnih snaga a time i razvojem društva te su međusobno ovisni. Da bismo mogli stupiti u komunikacijski proces, informacija mora biti kodirana, odnosno prevedena u izvanmentalni jezik. To je najprije bio kinetički jezik, odnosno razmjena informacija pokretima. Informacija je tada prvi put poprimila uporabnu vrijednost jer je nečije iskustvo, stvaralaštvo ili spoznaja postala dostupna drugim ljudima, odnosno obogatila ih je za određene spoznaje bez njihova vlastitoga iskustva. Gutenbergovim otkrićem tiskarskoga stroja dogodila se revolucija na tom području. Danas na raspolaganju imamo visokosofisticirane medije koji nam omogućuju veliku brzinu i goleme pitanjem “Što je tko kome rekao, na koji način i s kakvim učinkom?” Laswell je formulirao osnovni aksiom komunikologije kao znanosti o komunikacijskim procesima.

Učinci komuniciranja već su dugo predmet zanimanja i istraživanja brojnih znanstvenika. Većina njih su suglasni s time da je komuniciranje jedan od temeljnih preduvjeta funkcioniranja, razvoja pa i opstanka ljudskog društva. Mimoilaženja se pak događaju kad je u pitanju uloga medija u tom procesu. Promišljanja o medijskim učincima variraju od ranih teorija o “svemoćnim medijima” do teorija o “medijima bez učinaka”. Walter Lippmann je tvrdio kako je uloga masovne komunikacije u tome da nas informira o događajima, osobama, stvarima i mjestima, koja nismo mogli izravno iskusiti (“vanjski svijet i slike u našim glavama”), zapravo da stvorimo vjerodostojnu sliku ili percepciju svijeta koji se nalazi izvan našega dosega i iskustva...

Sadržaj :

UVOD 3
1 Politički diskurs 4
2 Masovni mediji 6
3 Televizija i ponašanje birača 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15

Referentni URL