Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga festivala klasične muzike u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
S A D R Ž A JUVOD 4
1 Festival kao kulturna manifestacija 6
1.1 Festivali, definicija i vrste 7
1.2 Istorijat festivala 9
1.3 Organizacija festivala 13
1.4 Uloga festivala u savremenom društvu 19
2 Festivali klasične muzike u Srbiji 21
2.1 Problemi organizacije i realizacije 21
2.2 Neki značajniji festivali klasične muzike 22
2.2.1 Beogradske muzičke svečanosti (BEMUS) 22
2.2.2 Guitar Art Festival 24
2.2.3 Međunarodna tribina kompozitora 24
2.2.4 Međunarodni festival CosArT u Aleksandrovcu 25
2.2.5 Festival klasične muzike u Vrnjačkoj Banji 26
2.2.6 Mermer i zvuci 27
2.2.7 Mokranjčevi dani 28
2.3 Pregled stanja festivala klasične muzike u Srbiji 30
3 Uloga festivala klasične muzike u Srbiji 36
3.1 Uloga festivala klasične muzike u kreiranju kulturnog identiteta i socijalizaciji stanovnika u Srbiji 36
3.2 Festivali klasične muzike kao instrument kulturne regeneracije centralne Srbije 36
3.3 Doprinos festivala klasične muzike kulturnoj decentralizaciji Srbije 38
3.4 Razvoj međunarodne i lokalne saradnje 39
3.5 Kulturni turizam – Festivali klasične muzike 40
4 Neke mogućnosti reafirmacije festivala klasične muzike 44
4.1 Promocija i popularizacija klsične muzike u Srbiji 44
4.2 Afirmacija obrazovnog značaja festivala klasične muzike 45
4.3 Mogućnosti multimedijalnog povezivanja festivala klasične muzike 45
4.4 Afirmacija i pojedinaca 45
ZAKLJUČAK 46
LITERATURA 47

Referentni URL