Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Računovodstvene informacije o finansijskom položaju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Internet, ili kako se u pocetku zvao ARPAnet razvijen je od strane Napredne projektne istrazivacke agencije (Avance Research Project Agency ARPA) u sluzbi vojne industrije SAD. U svom razvoju on je postao alat za tranprt WWW (World Wide Web), koji predstavlja globalni hipertekst sistem. Skoro sve kompanije u zemljama razvijenog trzista kapitala i hartija od

vrednosti, imaju svoje Web sajtove. To su po pravilu visenamenski Web sajtovi, koji osim osnovne prezentacije date kompanije, sadrze i prikaze njenih godisnjih finansijskih izvestaja. Godisnje finansijko izvestavanje na Web-u pruza brojne izazove za kompanije, njihove revizore, kao i organizacije koje se bave nadzorom i podesavanjem odgovarajucih poslovnih standarda. Zbog toga je tehnologija pripremanja godisnjih finansijskih izvestaja na Web sajtu privukla veliku paznju internacionalnih organizacija (IFAC-Medjunarodno Udruzenje racunovodja, IASC-Komitet za Medjunarodne racunovodstvene standarde) sa osnovnim zadatkom da obezbede zahtevani kvalitet i pouzdanost finansijskih izvestaja. . .

Sadrzaj:


Uvod……………………………………….……….............. 3
1.Neophodnost promena u racunovodstvenoj profesiji………..4
2.Kriticki osvrt na finasijsko izvestavanje u nasoj praksi …….5
Zakon o reviziji racunovodstvenih iskaza……………………..6
3.Odnos prema globalnoj harmonizaciji polaganja racuna u nasoj
praksi…………………………………………………………6
.4.Primena zakonskih pravila za finansijsko izvestavanje I
dostupnost informacija na WEB-u…………………………….7
5.Saglasnost WEB prezentacije finansijskih izvestaja sa
opsteprihvacenim racunovodstvenim principima…………....8
6.“Granice” godisnjeg finansijskog izvestavanja na WEB-u I
identifikacija konacnog korisnika finansijskih izvestaja…….9
7.Prosireni poslovni izvestajni jezik…………………………...10
8 Zakljucak…………………………………………………….12
9.Literatura…………………………………………………....14
Referentni URL