Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izigravanja zakona
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Izigravanje prava kao pojava i borba protiv nje, stari su koliko i samo pravo. Međunarodno privatno pravo je oblast koja pruža široke mogućnosti za izigravanje zakona. Veliki broj autonomnih, nacionalnih pravnih sistema privatnog prava i razlike koje između njih postoje, često predstavljaju izazov za lica koja žele više od onoga što im domaće pravo dopušta. Zato je njihov pogled interesovanja usmeren ka inostranom pravu, u kome nisu predviđene zabrane i ograničenja propisani domaćim pravom, pa samim tim postoji poriv i stremljenje koji proizvodi aktivnosti koji su usmereni ka istom cilju – kako zaobići norme strožeg (domaćeg) prava i kako ishoditi primenu povoljonijeg (stranog)prava, odnosno kako postići željeni rezultat koji nije moguće ostvariti u okviru domaćeg pravnog sistema...

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 KARAKTERISTIKE - 3 -
3 ELEMENTI IZIGRAVANJA ZAKONA - 6 -
3.1 Moralni elemnat – namera izigravanja - 7 -
3.2 Zakonski element – predmet izigravanja - 9 -
3.2.1 Neposredno izigravanje zakona - 10 -
3.2.2 Posredno izigravanje zakona - 10 -
4 SANKCIJA - 11 -
4.1 Sankcionisanje neposrednog izigravanja zakona - 11 -
4.2 Sankcionisanje posrednog izigravanja zakona - 12 -
5 IZIGRAVANJE ZAKONA U NAŠEM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU - 12 -
6 IZIGRAVANJE ZAKONA U UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU - 13 -
7 ZAKLJUČAK - 14 -
8 LITERATURA - 15 -Referentni URL