Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Europska sigurnosna i obrambena politika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Europska sigurnosna i obrambena politika (ESDP - European Security and Defence Policy), koja predstavlja vojnu i civilnu operativnu sastavnicu Zajedničke vanjske i sigurnosne politike,danas je jedno od najdinamičnijih područja europske izgradnje.

Europska unija danas postupno preuzima sve veću ulogu na međunarodnoj sceni, sa strateškom vizijom, ugrađenom u Europsku sigurnosnu strategiju, s diplomatskim, civilnim i vojnim sredstvima upravljanja kriznim situacijama, koja nadopunjuju ostala raspoloživa sredstva (ekonomska, trgovačka, humanitarna i ona koja potpomažu razvoj).
Kako zbog svoje relativne mladosti tako i zbog složenosti pitanja koja postavlja, ESDP još uvijek ostaje nepriznata politika. Upravo je cilj ovog kratkog vodiča olakšati razumijevanje ESDP-a istraživačima, studentima kao i vojnim i civilnim djelatnicima, posebice sve većem broju onih koji su pozvani obnašati dužnosti u europskim vojnopolitičkim institucijama ili sudjelovati u operacijama upravljanja kriznim situacijama EU-a...

SADRŽAJ


1. Uvod..........................1
2. ESDP općenito......................2
3. Nastanak ESDP – a....................4
4. Struktura ESDP-a......................5
4.1 Politički i sigurnosni odbor PSC.................5
4.2 Vojni odbor ( EUMC )....................6
5. Partnerstva ESDP – a ...................7
5.1 Suradnja s NATO – om..................8
5.2 Naslijeđe zapadnoeuropske unije...............9
5.3 Odnosi s UN – om i regionalnim organizacijama.........10
5.4 Odnosi s Afričkom unijom................11
5. Zaključak.....................12
Literatura.........................13
Referentni URL