Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga školskog pedagoga u organizaciji rada škole
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Devetnaesti i dvadeseti vek, u pedagoškoj literaturi nazivani su, često vekom obrazovanja. Škola je postala institucija u kojoj su mnogi tražili spas i izlaz iz teškog i napornog života u industrijskom društvu. Ipak, stara škola, bila je ograničena strogim pravilima i znanjima koja su se sticala bez razumevanja. U težnji da se stvori bolja i humanija institucija škole, počelo je i angažovanje posebnih stručnjaka koji je trebalo da pomognu učenicima, nastavnicima i roditeljima i unaprede vaspitno obrazovni proces. Formiranje stručnih službi posledica je težnji samih škola da unaprede svoj rad.
Pedagog, kao jedan od organizatora kreatora i realizatora vaspitnog rada, ima veliku ulogu u unapređenju rada škole i to kroz različite vidove rada. Nedeljko Trnavac tvrdi da su:Osnovni uzroci i razlozi koji su usloili i iznudili pojavljivanje pedagoško – psihološke službe u našim školama: društveni, školski, idividualni (lični) i porodični“ te se funkcije pedagoga mogu ovako formulisati:...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Područja rada školskog pedagoga 4
2 Vrste poslova pedagoga u školi 5
3 Organizacija planiranja i programiranja vaspitno obrazovnog rada u školi 7
4 Organizacija praćenja i vrednovanja, kao i realizacije plana i programa nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti 8
5 Organizacija savetodavnog rada sa učenicima i roditeljima 10
6 Organizacija istraživanja obrazovno – vaspitne prakse 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL