Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj govora dece predškolske dobi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Jedinstveno obeležje ljudske vrste u poređenju s ostalim primatima svakako je jezik - sistem konvencionalnih znakova, fonoloških, gramatičkih i semantičkih pravila koji se zvučno ostvaruju putem govora. Jezik je sredstvo izražavanja misli, osećaja, ideja, potreba, medij kojim okolina utiče na biće u razvoju i osnova je komunikacije i učenja. Nedovoljno usvojen jezički sistem ograničava uticaj okoline na dete i deteta na okolinu te neizbežno dovodi do promena u uspešnosti učenja i ponašanja deteta.

Rano je detinjstvo razdoblje vrlo intenzivnog usvajanja jezika. To je vreme kada dete prelazi iz predjezične u jezičnu fazu razvoja pri čemu mu jezik polako, ali sigurno, postaje glavno sredstvo komunikacije s okolinom. No, razdoblje u kojem dete najintenzivnije usvaja jezički sistem ujedno je i najranjivije i najpogodnije za nastanak jezičko - govornih poteškoća. Stoga smo dužni pokloniti mu posebnu pažnju.

Jezičko - govorni razvoj zavisi od razvoja različitih jezičnih područja i sposobnosti kao što su socijalna kognicija, motorika, socijalizacija, percepcija, diskriminacija, pažnja..., i zbiva se u više (uvek istim redosledom poređanih) etapa.

Prva od tih etapa svakako je predgovorno (predjezično) razdoblje koje obuhvaća vreme od rođenja do 10. meseca života. Zatim sledi razdoblje pojave prve reči od 10. do 14. meseca života, razdoblje stvaranja prvih rečenica od 18. do 22. meseca života i razdoblje gramatičnosti od 22. do 30. meseca života...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Govor 5
1.2 Karakteristike razvoja govora 6
1.3 Jezičko-govorni razvoj 7
1.4 Ispitivanja govora 10
1.5 Problemi u govoru 11
1.5.1 Vrste govornih poremećaja kod dece 13
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 23

Referentni URL