Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pracenje rasta i razvoja dece - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Najpouzdaniji pokazatelj stanja zdravlja deteta, od rođenja do sticanja polne zrelosti je rastenje. Poslednjih 30 godina osim sekularnog trenda ranijeg polnog sazrevanja zapaža se i trend porasta u telesnoj visini što se odražava na veću visinu u odrasloj dobi. Freedman SD i saradnici istraživali su trend sekualrnog porasta u telesnoj visini 24 070 dece i mladih uzrasta od 7. do 17. godina u periodu između 1973. godine i 1992.godine. Tokom perioda praćenja prosečna telsna visina kod školske dece povećala se za 0,70 cm za deceniju, nezavisno od rase, pola i uzrasta. Trend je naročito registrovan kod preadolesecntnih dečaka u uzrastu od 9. do 12. godina, nezavisno od rasne pripadnosti i iznosio je 1,8 cm za deceniju. praćenja. U tom periodu smanjen je broj dece relativno nižeg rasta (TV manja od 10. percentila telesne visine za uzrast i pol) i povećan je broj visoke dece (TV veća od 90. percentila za uzrast i pol). Sekularni trend porasta u telesnoj visini nije registrovan kod mladih uzrasta između 15. i 17. godine....

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 PRAĆENJE RASTA I RAZVOJA DECE 4
3 PRAĆENJE RASTA 5
3.1 Indeks telesne težine 5
3.2 Telesna visina i težina 6
3.3 Denticija 7
4 PRAĆENJE PSIHOFIZIČKOG I DUŠEVNOG RAZVOJ DETETA 8
4.1 Medicinski pregled 10
4.2 Procena motoričkih sposobnosti 10
4.3 Razvoj govora 10
5 ZAKLJUČAK 12
6 LITERATURA 13

Referentni URL