Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obrada lirske pesme sa decom predškolskog uzrasta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Rad na razvoju govora podrazumeva pre svega dalje razvijanje komunikativnih sposobnosti deteta. Jedini način da se to postigne je praktikovanje, upotreba, korišćenje govora za izražavanje različitih sadržaja vezanih za samoizražavanje, za životno-praktične situacije, za razvoj mašte (imaginacije) i sl. Aktivnom upotrebom govora dete uči za šta se sve govor koristi istovremeno razvijajući eksplicitnost i komunikacijsku prikladnost.
Lirska pesma je sastavni deo odrastanja svakog deteta. Lirske pesme su i uspavanke koje se deci pevaju od rođenja. Odrastanje se prati pesmama koje, ponekada, mogu imati i didaktički karakter, poput onog koji često citiramo stihovima čika Jove Zmaja:
„Pre i posle jela
Treba ruke prati....“
Lirska pesma je književna tvorevina u stihu koju deca rado slušaju i reprodukuju. Ona se odlikuje ritmom i rimom koja je bliska dečijem govoru. Lirska pesma odslikava utiske i doživljaje pesnika, ona opeva prirodu i osećanja, stoga je deca mnogo vole. Posebnu radost deci predstavlja recitovanje pesama. Učenjem lirske pesmice napamet, deca razvijaju memorijsku matricu, ali to ima i izuzetno važnu ulogu u razvoju govora. Uz učenje lirskih pesama, deca bogate svoj rečnik, vežbaju pravilan izgovor određenih glasova, vežbaju tečno i razgvetno govorenje....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Priprema vaspitača 4
2 Priprema za aktivnost 6
Zaključak 12
LITERATURA 13

Referentni URL