Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lutkarske igre u nastavi i radu sa decom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Лутка је дететов пријатељ уз помоћ којег оно анимира свет око себе и у себи. На дете оставља огроман утисак, те много пута луткина реч има снажније дејство него реч ауторитета (учитеља). Луткарско искуство помаже деци у стицању конкретних знања, али и развоју креативности.Употреба лутке у развојно – образовном процесу може видно допринети хуманијем и мање стресном укључивању детета у процес социјализације током преласка из периода игре у период учења и заједничког рада.

-ЛУТКА У РАЗВОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕТЕТА-

Луткарство се годинама развијало, и из њега је настала сценска уметност која има одлучујућу улогу у култури човека, али битно ју је и темељније употребљавати у школским установама. Лутка као посредник омогућава лакшу комуникацију учитељ – ученик. На врло оргиналан начин лутка може помоћи око усвајања разредних правила, може помоћи при усвајању сложенијих школских појмова. Учитељ као луткар уноси узбуђење, радост и поверење међу ученике, а дете као аниматор лутке може опуштеније одговарати на постављена питања учитеља. Мало који предмет има толико разноврсну и битну улогу у животу деце као што је има лутка. Оно утиче на психофизичке особине, развија и обогаћује машту, координира покрете, подстиче правилан говор, мотивише тимски рад, негује осећај одговорности. . .


САДРЖАЈ:


Увод ............................. 1.стр.
Лутка у образовању и развоју детета ..................1.и 2.стр.
Свет луткарства .......................... 2.стр.
Лутка и дете ......................... 2. и 3.стр.
Луткарске технике у настави ................... 3,4 и 5. стр.
Луткарске игре путем планиране инпровизације ............ 5. И 6.стр.
Закључак ............................. 7.стр.
Литература ..........................8. стр.
Referentni URL