Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ponašanje potrošača
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Potrošač je ključna osnova marketinga. Za definisanje dobrih marketing planova, od izuzetne važnosti je istraživanje potrošača – njihovih karakteristika i potreba, životnih stilova i procesa odlučivanja o kupovini i, na osnovu toga, donošenje odgovarajućih odluka o marketing miksu. Analiza potrošača obuhvata istraživanje ko kupuje, šta kupuje, zašto kupuje, kako donosi odluke o kupovini, kada kupuje, gde kupuje i koliko često kupuje. Zadatak marketing stručnjaka je da shvati šta se događa u svesti („crnoj kutiji”) potrošača izmedju eksternih stimulansa i odluke potrošača o kupovini....

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Anketa 5
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17
Prilog: Anketa 18
Tabela rezultata ankete 20

Referentni URL