Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dosije iz pedagoske psihologije - istrazivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNI DEO


Pretpostavka je da ličnost predstavlja psihološku sveukupnost, čije su karakt. osobine, organizacija i integracija, osobenošću, relativnom doslednošću u ponašanju i dinamičkim rauvojem. Dinamička organizacija ličnosti znači da se ličnost stalno menja i razvija. Na razvoj ličnosti utiču i nasleđe i sredina, ali i aktivnost, tj. intereakcija između sredine i pojedinca. Postoje slaganja oko integrisanog razvoja ličnosti‚fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Fizički razvoj je diskretna razvojna karakteristika dece i pod njim smatramo razvoj i sazrevanje mnogih funkcija.

Emocionalni razvoj se odnosi na emocionalne reakcije koje se ispoljavaju primereno situacijama i podrazumeva postojanje izvesne emocionalne kontrole.
Pod socijalnim razvojem podrazumevamo sticanje zrelosti, mogućnosti saradnje i uspostavljanje pozitivnih odnosa sa drugim ljudima.

Intelektualne sposobnosti se najčešće definišu kao ''agrgat ili globalni kapacitet ličnosti koji obuhvata racionalno mišljenje, svrsishodnu delatnost i uspešan odnos prema okolini''(Veskler)Npr. Torndajk je inteligenciju podelio na socijalnu, praktičnu i verbalnu.
Jedna od najobuhvatnijih teorija o kognitivnom razvoju je teorija Žana Pija Žea koji inteligenciju vidi kao način uspostavljanja ravnoteže između pojedinca i okoline tj. rast između asimilatornih i akomodatornih komponenata.

Kognitivna sruktura se menja kvalitativno tokom razvoja i prolazi kroz nekoliko faza koje su nepromenljive: Period senzomotorne inteligencije, preoperacinalna faza konkretnih i faza formalnih operacija. Čak iako ne prihvatimo pretpostavku da je dete “glina” koju čovek može oblikovati kako želi moramo priznati da je veliki uticaj vaspitanja i obrazovanja na razvoj i funkcionisanje ličnosti. Učenički dosije kao sveobuhvatni dinamički pristup detetu, sukcesivno prkupljanje podataka i objektivno beleženje činjenica tokom dugog vremenskog perioda, pri čemu se napreduje tok i napredovanje deteta i dalje prognoza za njegov dalji razvoj je veoma dobar način da se pruži podrška i pomoć u toku razvoja. Učenički dosije pomaže u ostvarenju opšteg cilja obrazovanja i vaspitanja u našem društvu, a to je slobodna, svestrano razvijena ličnost sa pozitivnim vrednostima.
Ovaj dosije je vođen od septembra do decembra 2005. god.
Za uspešno prikupljanje podataka najzaslužniji su Teodora, njena porodica, učiteljica Zorica Vasić, njihovo strpljenje i ljubaznost na čemu se zahvaljujem.
Podaci za ovaj dosije su dobijeni na osnovu:
1. intervjua sa roditeljima,
2. razgovor sa detetom,
3. posmatranja ponašanja i situacije u kući, školi i van školskim aktivnostima,
4. analize pismenih sastava i crteža,
5. razgovora sa učiteljicom ,
6. testova sposobnosti:
REWISK, Ravenove progresivne matrice, Beta test, Gudinaf tehnika,
7. Testova ličnosti:
8. crtež porodice, TNR, Test ego percepcije,
9. Sociometrijska tehnika,
10. Vinlandova skala.
Posle dugog traženja deteta sa kim ću raditi učenički dosije izabrala sam Teodoru Marić. Teodora je dete iz moje neposredne blizine, tačnije iz komšiluka. Gledajući je na ulici kako se igra sa nekoličinom dece vrlo mi se dopada.
Pošto sam uspostavila kontakt sa njom počela sam sa radom koji je otprilike trajao mesec dana. Teodora je jedna vrlo ambiciozna devojčica koja se ne zadovoljava malim postignućima i od svega traži savršenstvo. Nikakvih problema nisam imala sa Teodorom, mogu samo reći da su postojale prednosti.
Počevši od dobre saradnje sa njom, preko spremnosti i otvorenosti njenih roditelja i njene učiteljice, koji su me vrlo lepo prihvatili.
Saradnja sa Teodorom je jednom rečiju bila odlična.
Pošto sam je uvela u priču šta treba da radimo od nje sam dobila izvanrednu saradnju. Više detalja o Teodori biće u delu o psihološkim svojstvima deteta.
Što se saradnje Teodorinim roditeljima tiče, pokazali su razumevanje i rado prihvatili da sarđuju sa mnom.
Atmosfera je bila prijatna sa puno razgovora.
Dosije je rađen u Teodorinom i mom stanu.
Uslovi testiranja su bili adekvatni, imale smo obezbeđen mir i tišinu i sve što je bilo neophodno za korektan rad.


PODACI O OCU


Teodorin otac Jugoslav Marić, rođen 18. 07. 1964. u Prištini. Privatnik je u Boru 4 godina. Veoma je zadovoljan svojim poslom, a i svojim primanjem.
Što se zdravstvenog stanja tiče zadovoljan je. Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima.
Alkohol upotrebljava samo kada je u društvu, ali nije neki obožavatelj. Porodicom je zadovoljan, kao i svojim statusom u njoj i smatra da je ravnopravnost veoma bitna za dobro funkcionisanje u porodici.
Opšti utisak ispitivača o Teodorinom ocu:Mogu da kažem da je Teodorin uspeh na školskom planu, kao i njen normalan razvoj, posledica dobrih porodičnih odnosa, jer je Teodorin otac razuman i porodici privržen čovek.


PODACI O MAJCI


Teodorina majka, Snežana Marić rođena 12. 08. 1966. u Aleksincu završila Muzičku Akademiju u Skoplju. Zapošljena je u osn. šk. Vuk Karadžić u Boru kao nastavnik. Inače je promenila nekoliko radnih mesta. Radila je u Muzičkoj školi i Specijalnoj školi u Aleksincu, u Gimnaziji, Ekonomskoj, Rudarskoj i Elektro-mašinskoj školi u Boru. Poslom je zadovoljna, kao i platom.
Zdravstveno stanje nije baš najbolje.
Slobodno vreme prvenstveno provodi sa ćerkom Teodorom i sinom Andrijom i sa mužem, a onda sa prijateljima.
Sa suprugom se zabavljala oko godinu dana, posle čega su se venčali. Na porođaju sa Teodorom nije imala nikakvih problema. Majka je Teodoru dojila skoro godinu dana.
Opšti utisak o Teodorinoj majci, ona je jedna izuzetna žena, koja na najbolji način nastoji da vaspitava Teodoru, da postane zdrava ličnost i omogućava joj da se potpuno adekvatno identifikuje.


PSIHOFIZIČKO STANJE RODBINE


Teodorin otac ima dva brata, jedan je oženjen i ima jedno dete, a drugi još uvek nije. Svi u porodici s očeve strane su psihički zdravi. Ne žive u istom gradu, ali se viđaju, obilaze se.
Teodorina majka ima sestru koja ima jedno dete i koja je razvedena. Ona tkđ. nije u istom gradu ali se obilaze i uglavnom Teodora i njen brat Andrija vole da ostaju kod tetke, babe i dede u Aleksincu.


SOCIO-EKONOMSKI STATUS, STAMBENE PRILIKE, USLOVI ŽIVOTA


Kada su se venčali, dobili su dvosoban stan. Stan ima dnevnu sobu, dečiju sobu, kujnu, trpezariju i kupatilo. Teodora i Andrija su za sada u jednoj sobi pošto su još uvek mali, a inače njihovi roditelji planiraju da kupe veći stan, i posebno stanove za ćerku i sina. Stan u kome žive je opremljen sa novim stvarima. Imaju auto. Što se finansija tiče Snežana i Jugoslav se zajedno dogovaraju oko raspodela novca, plaćanja računa i sličnih stvari. U porodici se na ishranu polaže dosta računa, ali Teodora je dosta probirljiva i uz viku jede.


KULTURNE NAVIKE


Što se kulturnih navika tiče porodica Marić kupuje novine (dnevnu štampu ''Blic'', Snežana stalno kupuje ženski časopis ''Lisa'' , a Teodora kupuje zabavnu štampu za decu ''Junior''. Snežana voli knjige sa lakšom tematikom i ljubavne romane. Teodora za svaki razred poseduje lektiru, a omiljena knjiga joj je '' Među šumama i livadama '' , zatim ''Mali princ'', ''Hajdi''. . . Teodora dosta gleda TV kao i njeni roditelji, a omiljene emisije su joj ''Milioner'', ''Muzička slagalica'' i obožava domaće filmove i serije. Teodora često sa školom odlazi u bioskop zatim u pozorište, dok sa porodicom ide u park u šetnju. Socijalni život joj je vrlo interesantan što mi se dopalo u toj porodici.
Referentni URL