Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment - upravljanje ljudskim potencijalima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorištavanju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije.

Najvažniji resurs je čovjek. Ipak, upravljanju najvažnijeg resursa se dosad u praksi pridavalo najmanje pažnje. Naš zadatak je da to stanje promijenimo i da, što detaljnijim proučavanjem materije upravljanja ljudskim resursima, doprinesemo što boljem statusu radnika u organizacijama a time i boljem statusu radnika u društvu u cjelini.

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resources Management ) je faza operativnog menadžmenta putem koje menadžment firme stvara cjelovite pretpostavke za visok stepen zadovoljstva angažovanih resursa...

Sadržaj:

1. Uvod ..................................................................................... 3
2. Upravljanje ljudskim potencijalima (pojam) ....................... 4
3. Ljudski resursi..................................................... 5
4. Motivacija ........................................................................... 7
5. HRM aktivnosti .............................................. 10
6. Planiranje ljudskih potencijala ............................................. 11
7. Privlačenje, izbor, namještenje, promaknuće i
ocjena zaposlenih................................................... 11

8. Razvoj i korištenje zaposlenih ............................................. 13

9. Zaključak ........................................................................... 15
Referentni URL