Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike uspješne komunikacije - vještine k(d)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Industrijska revolucija, rast i razvoj privrede u razvijenim zemljama uslovili su pojavu posebnog oblika komuniciranja, komunikacija u poslovnoj organizaciji. Dobra eksterna, ali prije svega dobra interna komunikacija je presudan faktor savremenog i dobrog poslovanja svakog preduzeća.
Menadžeri u razvijenim zemljama sa razvijenim privrednim sistemima poslovanja svjesni su uloge radnika, dobre vertikalne i horizontalne komunikacije, vode računa da radnici budu motivisani za rad, zadovoljni svojom ulogom i mjestom u tom preduzeću, da budu poštovani od strane rukovodstva, kolega, ispunjeni osjećajem samopoštovanja i zadovoljstva što su dio cjeline, dio grupe, dio zajednice ili dio nekog preduzeća.
Ambiciozni direktori koji misle samo na svoju karijeru mogu postati saboteri uspjeha radnika, a time i saboteri uspjeha preduzeća pogrešnim odnosom prema zaposlenim radnicima ili pogrešnim prezetrovanjem ličnih stavova i želja poslodavaca. „Svaka organizacija predstavlja osmišljen sistem koji razvija formalno strukturisane odnose među ljudima u cilju koordinisanog ostvarivanja zajedničkih ciljeva i podjele posla koji treba da se obavi“. . .

Sadržaj:

1. Uvod 3
2. Opis posmatranog sistema 6
3. Uočeni problem 10
4. Razrada i prijedlog rješenja 13
5. Zaključak 20
6. Literatura 22

Referentni URL