Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zdravstvena nega bolesnika sa ulceroznim kolitisom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Glavna uloga organa za varenje je da svojim pokretima, procesom digestije pasorpcije unt hranu (voda, mineralne materije, ugljeni hidrati, masti, belančevine i vitamini) pretvori u takav oblik, da se mogu koristit za energetnske gradivne i zaštitne potrebe ćelija čitavog organizma. Svaki deo organa za varenje ima posebnu funkciju. U ovim procesima učestvuju sokovi pojedinih organa; pljuvačka, želudačni, crevni, žuč i pankreasni sok sa enzimima. Pored unošenja hranjivih materija, vode i elektrolita organi za varenje podrazumeva normalnu pokretljivost-motilitet pojedinih delova, normalnu sekreciju-stvaranje enzima i normalnu apsorpciju. Neki delovi organa za varenje služe za potiskivanje hrane, a drugi za mešanje hrane sa sokovima i apsorpciju.
Brz tempo života, nemogućnosti pravilnog načina ishrane, unošenje nekvalitetne, pa i zahažene hrane, brojni stresovi dovode do konstantnog porasta mnoštva bolesti organa za varenje i one danas u svetu, pa i kod nas predstavljaju značajan socijalno medicinski problem. Kompleksnost problema obolevanja rešavaju timovi u kojima učestvuju lekari internisti različitih specijalnosti, dijetetičari - nutricionisti, sociolozi, psiholozi, radiolozi, ponekada onkolozi, hiruzi i naravno dmedicinske sestre...

Sadržaj:

Uvod 3
1 Sestrinske intervencije u dijagnostici ulceroznog kolitisa 4
2 Lečenje bolesnika sa ulceroznim kolitisom 6
3 Principi negovanja bolesnika u gastroenterologiji 9
Zaključak 11
Literatura 12

Referentni URL