Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Njega u rehabilitaciji pacijenta sa paraplegijom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kičmeni stub (vertebra) se sastoji od dva dela: koštani koji čine 33 - 34 pršljena koji osiguravaju čvrstinu i mehaničku zaštitu kičmenoj moždini i diska između dva pršljena (intervertebralni discus) koji učestvuje u pokretljivosti. Tako čine celinu za pokret - dinamički vertebralni segment. Pršljenovi su između sebe spojeni malim zglobovima i trupovima što im omogućava pokretljivost koja u pojedinim delovima kičme zavisi od oblika, veličine, nastavaka pršljenova. Zbog toga je najpokretljivija vratna i slabinska kičma.
Vratni deo kičme (cervikalni) čini sedam, grudni (torakalni) dvanaest, slabinski (lumbalni) pet, krstačni (sakralni) deo pet spojenih pršljenova. Kičmena moždina smeštena je u sredini kičmenog stuba između trupova pršljenova i njihovih nastavaka te je tako zaštićena od mehaničkih udara. Zajedno sa mozgom čini celinu pa dok je mozak naša svest, misao i emocija, dotle je kičmena moždina veza sa svim delovima našeg tela: rukama, trupom, kao i nogama, mišićima, tetivama, kontrolom kretanja, mokrenja, seksualnih funkcija. Kičmena moždina ne može da "misli" kao mozak, ona samo izvršava prenos naređenja prema ostalim delovima tela. Tako kontroliše pokrete šaka i stopala, ostale pokrete ruku i nogu, pokrete trupa kao i rad mokraćne bešike i creva. Upravlja osećajem na koži, mišićima i tetivama.
Mozak vrši svesnu kontrolu naših aktivnosti dok kičmena moždina, zajedno sa živcima, prenosi "zapovedi mozga" do izvršnih organa (mišića udova, mokračne bešike, creva). Iz kičmene moždine izlaze dve vrste živaca: oni koji ulaze u mišiće ruku i nogu i odgovorni su za njihove pokrete - to su motorni živci i drugi koji prenose osećaje za dodir, bol, temperaturu i pritisak - to su senzitivni (osećani) živci. ..

Sadržaj:

Uvod 3
1 Paraplegija 4
1.1 Lečenje paraplegije 6
2 Zdravstvena nega 7
2.1 Kupanje i umivanje 7
2.2 Odevanje 7
2.3 Položaji paraplegičara 7
2.4 Postelja 8
Zaključak 9
Literatura 10

Referentni URL