Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kvadratne jednačine i osobine rešenja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Jednostavne jednačine možemo rešiti neposredno, dok jednačine složenog oblika moramo transformisati na pogodan način do jednostavnijih, sa njima ekvivalentnim jednačinama koje se mogu lako rešiti. Ponekad jednačinu ne transformišemo na ekvivalentnu jednačinu, već na jednačinu koja je njena posledica.

Jednostavnu jednačinu rešimo, a zatim dobijena rešenja zamenimo u polaznu jednačinu i proverimo da li su i njena rešenja.

Postupak pri rešavanju složenijih jednačina sastoji se u njihovom transformisanju do jednostavnijih, njima ekvivalentnih jednačina, koje se lako rešavaju. Koristićemo se ekvivalentnim jednačinama, čija se ekvivalentnost dokazuje na osnovu poznatih svojstava realnih i kompleksnih brojeva...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 KVADRATNE JEDNAČINE I OSOBINE REŠENJA 4
1.1 Osobinerešenja kvadratne jednačine 9
1.2 Pojam jednačine, rešenja jednačine i ekvivalentnih jednačina 11
1.3 Vietove formule 13
1.4 Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce 15
1.5 Primena Vietovih formula 16
1.6 Zadaci 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20

Referentni URL