Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kupa pripisana piramidi - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Matematika (grčki: μαθηματική što u prevodu znači učenje tj. učenju pripadajuće; od starogrčkog glagola μανθάνω — manthánō — što u prevodu znači učim) je prirodna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem s brojevima.
Ne postoji opšteprihvaćena definicija matematike. U današnje vreme bi matematika mogla da se opiše kao nauka koja proučava strukture koje sama stvara ili koje potiču iz drugih nauka (najčešće fizike, ali i iz drugih prirodnih i društvenih nauka) i opisuje osobine tih struktura.

U ovom maturskom radu ćemo se pozabaviti sa geometrijskim telima, njihovim presecima, površinama, i graničnim vrednostima. Naime, geometrija (grč. γεωμετρία; geo = Zemlja, metria = mjerenje) je grana matematike koja se bavi matematičkom formalizacijom i proučavanjem raznih tipova prostora.
U antičko doba vrhunsko djelo geometrije Euklidovi su "Elementi" koji su posvećeni aksiomatskom pristupu tzv. euklidske geometrije. Osnove tzv. projektivne geometrije su također započete u antičko doba, što je poznato iz radova Pappusa...

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 PIRAMIDA 5
3 KUPA 7
3.1 KAVALIJERIJEV PRINCIP 7
4 KUPA PRIPISANA PIRAMIDI 9
4.1 Kupa opisana oko piramide 9
4.2 Kupa upisana u piramidu 10
4.3 Limesi 11
4.4 Presek 12
5 PRIMENA KUPE I PIRAMIDE 13
6 LITERATURA 15

Referentni URL