Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kreativnost u nastavi informatike - koncept
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD

1.1 Polazne premise za modernizaciju nastave informatike

1.2 Transformacija nastave/učenja informatike na osnovama informacijskih tehnologija

1.3 Heurističko modelovanje procesa učenja kao oblik individualiziranog upravljanja učenjem

1.4 Obrazovanje na daljinu, kompjutersko obrazovanje i internetske tehnologije

1.5 Samostalno učenje u okruženju sa asinhronom podrškom

1.6 Nastava i primarne informacione barijere

1.7 Formiranje web stranice škole i predmeta kao inovativno rješenje u nastavi informatike

Kreativno rješenje za praktičnu nastavu informatike: formiranje i održavanje web stranice škole i web stranice predmeta, gdje bi učenici praktičnim radom, dizajniranjem, formatiranjem i sl, stjekli ne samo teorijsko znanje na časovima, već i praksu.


ZAKLJUČAK

LITERATURA


Spisak okvirne literature, koja će sigurno biti korišćena, ali moguće je da će pri izradi rada biti dodato još literature.

1. Debray, R. (2000): Uvod u mediologiju, CLIO, Beograd;
2. Lando L. N. (1975.): Kibernetika i pedagogija I i II. BIGZ, Beograd.
3. Lipovac D., (1987): Upravljanje u nastavi matematike (...), Zavod za udžbenike, Novi Sad.
4. Mužinić V. (1979.): Kibernetika u savremenoj pedagogiji, Školska knjiga, Zagreb.
5. Nadrljanski Đ.(1996) Informatika za učitelje, Učiteljski fakultet, Beograd.
6.........

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Polazne premise za modernizaciju nastave informatike 3
1.2 Transformacija nastave/učenja informatike na osnovama informacijskih tehnologija 3
1.3 Heurističko modelovanje procesa učenja kao oblik individualiziranog upravljanja učenjem 3
1.4 Obrazovanje na daljinu, kompjutersko obrazovanje i internetske tehnologije 3
1.5 Samostalno učenje u okruženju sa asinhronom podrškom 3
1.6 Nastava i primarne informacione barijere 3
1.7 Formiranje web stranice škole i predmeta kao inovativno rješenje u nastavi informatike 3
ZAKLJUČAK 3
LITERATURA 3

Referentni URL