Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: J.piaget razdoblje formalnih operacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Piaget pokazuje da je kognitivni razvoj čovjeka kontinuiran, ali pritom dopušta postojanje stadija. U okviru svakog stadija postoje varijacije ponašanja, ali jedna zajednička struktura objedinjava to ponašanje. Stadiji razvoja slijede jedan drugi i isti su kod sve djece. Svaki stadij nadgrađuje jedan na drugi i ranija konstrukcija nužna je za postojanje sljedeće. Iako je redoslijed razvojnih stadija isti kod sve djece, brzina kojom djeca prolaze te stadije nije ista. Piaget opisuje četiri osnovna stadija razvoja:

- senzomotorni stadij (do 2 godine života),
- predoperacioni stadij (od 2 do 7 godine),
- stadij konkretnih operacija (od 7 do 12 godine) i
- stadij formalnih operacija (stariji od 12 godina).

Senzomotorni stadij - za ovaj stadij karakterističan je fizički egocentrizam. Novorođenče na početku sve svodi na sebe tj.. svoje tijelo da bi, na kraju ovog stadija dijete ima izgrađen pojam o svijetu predmeta koji postoje neovisno od njega i njegovih postupaka.

Predoperacioni stadij - u tom razdoblju dijete počinje da prihvaća upute i naredbe koje dolaze od roditelja i smatra ih obaveznim. Roditelji postaju djetetovo "Idealno JA". Istovremeno počinje komunikacija sa roditeljima i sa drugom djecom. S razvojem govora osim komunikacije dolazi do pojave mišljenja (interiorizacije govora) i intuicije (interiorizacije akcije). Na ovom stadiju mišljenje je potčinjeno primatu opažanja. Sa razvojm mišljenje dječija igra postaje simbolička. Za ovaj period je karakterističan intelektualni egocentrizam...

S A D R Ž A J


Uvod 3
1 J.Piaget:razdoblje formalnih operacija 4
Zaključak 8
LITERATURA 9

Referentni URL