Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Diskusija sistema linearnih jednačina sa 2 i 3 nepoznate
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sa sitemima linearnih jednačina i nekim od načina njihovog rešavanja sreli smo se prvi put još u osnovnoj školi. Tada smo radili sisteme dve jednačine sa dve nepoznate i rešavali smo ih metodom zamene, metodom suprotnih koeficijenata i grafičkom metodom, a kasnije i Gauss-ovim metodom i Cramer-ovim pravilom.

Cilj ovog rada ja da obnovimo već stečeno znanje i naučimo nešto novo o sistemima linearnih jednačina i načinima njihovog rešavanja.


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA 4
2 DISKUSIJA SISTEMA LINEARNIH JEDNAČINA SA 2 I 3 NEPOZNATE 5
2.1 Gauss-ov metod eliminacije nepoznatih 6
2.2 Cramer-ovo pravilo 11
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16

Referentni URL