Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ambalaža
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi se roba mogla isporučiti potrošačima odnosno da bi se zaštitila i sigurno transportovala, da bi se njome lako i bez opasnosti rukovalo, mora biti stavljena u određeni sud, omot, ram ili materijal, tj. u određenu ambalažu. Ambalažom se roba zaštićuje od mehaniškog oštećenja, od promena osobina, od gubitaka na količini i nedozvoljenih manipulacija, od hemijskih i fizičkih delovanja, mikroorganizama i td. Ambalažom se zaštićuje okolina od štetnih uticaja robe, npr. kod zapaljivih, otrovnih i eksplozivriih supstanci. Ambalaža omogućuje povoljnije uskladištenje i lakšu upotrebu robe, a takođe služi i reklami. Za mnoge proizvode široke potrošnje ambalaža je presudan faktor pri plasmanu, pa odatle razumljiv značaj ambalaže za savremenu privredu. Medutim, ambalaža povećava cenu koštanja robe, zbog utroška materijala, opreme i radne snage. Udeo ambalaže u prodajnoj ceni proizvoda može da dostigne i preko 50%, a kod nekih luksuznih proizvoda i do 70%. Pred ambalažu se postavljaju sledeći uslovi:

• Da štiti robu;
• Da je što jeftinija;
• Da je što lakša (zbog transporta);
• Da olakša rukovanje;
• Da ima standardni oblik i kvalitet;
• Da je privlačna;
• Da je otporna na fizičke i hemijske uticaje;
• Da bude ili ne bude propusna za vazduh, vlagu, miriše i sl...


Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Vrste i funkcije ambalaže 4
1.1.1 Materijali za izradu ambalaže i oblici ambalaže 6
1.2 Rukovanje i čuvanje ambalaže 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL