Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nadežda Petrović - lik i delo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nadežda Petrović je dete jedne srpske građanske porodice u kojoj je bilo daleko više razumevanja za kulturu nego što je to bio redovno slučaj u Srbiji onoga vremena, upravo iz porodice koja je u tom pogledu predstavljala jedan od retkih izuzetaka. Rodila se u Čačku 12 oktobra (29 septembra ) 1873 godine kao drugo po redu dete Dimitrija Petrovića, tada nastavnika crtanja čačanske realke, i mlade učiteljice Mileve rođene Zorić, iz titelske porodice Zorića, sestrične i vaspitanice Svetozara Miletića, u čijoj je kući odrasla. Porodica se kasnije nastanila u Beogradu, u tadašnjoj Ratarskoj ulici, u kući Nadeždinog dede, poznatog trgovca hadžije Maksima Petrovića. Vremenom izrodila su se mnogobrojna deca, od njih trinaestoro bilo ih je ostalo sedam devojčica i dva dečaka, među kojima Nadežda nije jedini umetnik.

Godine 1884. porodica Petrović preselila se iz Čačka u Beograd. Živeli su u kući dede Maksima Hadži-Petrovića. U ovoj kući odigrali su se važni društveni i politički događaji koji će kod Nadežde ostaviti neobrisiv trag burnog života i sudbine. Višu žensku školu Nadežda je završila u Beogradu 1891. god. Naredne, 1892. god., Nadežda Petrović položila je ispit za nastavnicu crtanja u srednjim školama. Kada je 1893. god. uvažena njena molba za posao nastavnice crtanja u srednjoj školi, Nadežda je nastavila učenje kod Đorđa Krstića, da bi 1896. god. upisala slikarsku i crtačku školu Kirila Kutlika...

Sadržaj:


UVOD 3
1.1 Nadežda Petrović 4
1.1.1 Prvi učitelj - Đorđe Krstić 4
1.1.2 Minhenski period 5
1.1.3 Srpski period 6
1.1.4 Pariski period 7
1.1.5 Ratnički Period 7
1.2 Nadežda Petrović u balkanskim ratovima 8
1.3 Prvi svetski rat 9
1.4 Nadežda Petrović u notafiliji Srbije 11
1.5 Kolo srpskih sestara 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17

Referentni URL