Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vrste opere 19-og veka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Opera je nastala u doba Renesanse, na rubu XVI i XVII veka, na tlu današnje Italije. Ovo doba, doba Humanizma i Renesanse, naziva se još i epohom Preporoda, u čemu opredeljujuće značenje ima susret sa velikim nasleđem antike.
Kada se crkvena ideologija Srednjeg veka počela činiti jedino ispravnom i nepromenljivom, napredni ljudi svoga vremena počeli su se sve više zanimati za ono što je ostalo od antike, u čemu su pronalazili iznenađujuću bliskost sa sopstvenim stremljenjima i idealima. Uporedo sa interesom za skulpturu i arhitekturu, javio se i interes za pozorište drevnih Grka i Rimljana. O visokim dostignućima antičke pozorišne umetnosti svedočila su sačuvana dela grčkih tragičara Eshila, Sofokla i Euripida, komedije Grka Aristofana i Rimljanina Plauta, kao i razmišljanja o pozorišnoj umetnosti antičkog mislioca Aristotela. U to vreme, današnja Italija nije postojala: na njenom mestu nalazio se veliki broj gradova-državica. Njima su najčešće upravljale plemićke dinastije. Rim je bio pod crkvenom vlašću. Vladari ovih gradova-državica nastojali su da zasene svoje susede raskoši i bljeskom dvorskih priredbi, koje su organizovane povodom rođendana, svadbi i drugih značajnih događaja, kao i povodom crkvenih praznika. Najvažniju ulogu u tim priredbama igrala su svakovrsna tehnička čudesa. Mašinerija kojom su izvođena bila je odista na visokom tehničkom nivou: nebom su plovili oblaci sa čitavim grupama anđela, iz ada su izranjala čudovišta koja su bljuvala vatru. Ti prikazi određenih tema iz Svetog pisma bili su veliki po formi, ali sasvim elementarni po sadrþžju. Oni su sanjali o drugačijoj umetnosti, koja bi bila dublja, istančanija i više ljudska. Ti ljudi, teoretičari i praktičari umetnosti jatili su se oko velmoža, koji su se takmičili ko će na svoj dvor domamiti više značajnih slikara, vajara, arhitekata, pesnika, muzičara, nauænika. Jedan od takvih krugova delovao je i u Firenci. Mladi ljudi koji su ga činili okupljali su se u salonu bogataša Ðovanija Bardi-Vernija (kasnije u domu Jakopa Korsija)...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Vrste opere 19-og veka 4
1.1 Opera u 19-om veku 4
1.2 Vrste opere Bel Canto 6
2 Đoakino Rosini 6
2.1. Biografija 6
2.2 Opere 7
2.3 Seviljski berberin 8
3 Đoakino Pučini 9
3.1 Biografija 9
3.2 Opere 10
3.3 Madam Baterflaj 10
4 Vagnerova opera 11
4.1 Biografija 11
4.2 Vagnerova reforma opere 13
4.3 Loengrin 15
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18

Referentni URL