Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem menadžmenta kvalitetom preduzeća omniprojekt
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Preduzeće OMNI Projekt se nalazi u Novom Selu, opština Vrnjačka Banja, i osnovano je 1992. godine. Naredne godine su bile izuzetno uspešne, posebno 1999. godina iako je to bila godina bombardovanje naše zemlje. OMNI Projekt tada ostvaruje rekordni obim proizvodnje i rekordno prihod. Osnovna delatnost Omni projkta je proizvodnja poluautomatskih i automatskih mašina za pakovanje praškastih, zrnastih, kremastih i tečih proizvoda u farmaceutskoj, prehrambenoj, kozmetičkoj, hemijskoj i petro-hemijskoj industriji.
Preduzeće posluje u skladu sa standardom ISO 9001:2001 sa osnovom stalnog poboljšanja i unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga kao i razvoja novih proizvoda i motivisanja zaposlenih. Rukovodstvo preduzeća opredeljeno je da neprekidno razvija i unapređuje Sistem menadžmenta kvalitetom. Da bi se to obezbedilo na svim nivoima i u svim procesima zaposlenima se prenose informacije o principima i metodama stalnog utvrđivanja i zadovoljavanja zahteva i potrba kupaca, isporučilaca, zainteresovanih strana i društva uopšte. Takođe se utvrđuju, objavljuju, inoviraju politika kvaliteta i ciljevi koji se odnose na kvalitet. Politika OMNI Projekta se sastoji u sprovođenju različitih preispitivanja Sistema menadžmenta kvaliteta, raspoloživosti resursa i sprovođenja peventivnih i korektivnih mera kao i praćenja efekata sprovođenja istih....

Sadržaj:

1.Uvod......................2
2.Istorijat preduzeća.....................3
3.Lokacija preduzeća...................4
3.1.Situacioni plan preduzeća..................5
4.Poslovna delatnost....................6
*Organizaciona šema preduzeća............7
4.1.Proizvodni program...................10
4.2.Tržište........................11
4.3.Poslovni rezultati...................12
5.Sistem menadžmenta kvalitetom.............13
5.1. Opšti principi....................13
5.1.1. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom........13
6. Odgovornost rukovodstva...............14
6.1. Obaveze i delovanje rukovodstva............14
6.2. Odgovornost rukovodstva u sistemu menadžmenta kvalitetom......14
6.3. Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.........14
7. Politika kvaliteta.....................15
* Mapa procesa..............16
8. Upravljanje resursima.................17
8.1. Obezbeđenje resursa................17
8.2. Ljudski resursi.....................17
8.2.1. Opšte odredbe...................18
8.2.2. Osposobljenost, svest i obuka...............18
8.3. Infrastruktura...................19
8.4. Radna sredina..................19
9. Projektovanje i razvoj.................20
9.1. Razmatranje zahteva i ideja i donošenje odluke..........20
9.2. Proces razvoja..................20
10. Merenje, analiza, poboljšanja...............22
10.1. Opšte odredbe....................22
10.2. Praćenje i merenje..................23
10.2.1. Zadovoljstvo kupaca...............23
10.2.2. Interne provere....................23
10.3. Upravljanje neusaglašenostima..............23
10.4. Planiranje poboljšanja................24
10.4.1. Korektivne mere..................24
10.4.2. Preventivne mere.................24
11. Zaključak.......................25
12. Literatura.......................26
13. Prilog.....................27
Referentni URL