Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Politički odnosi u regiji BiH-Srbija-Hrvatska - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pisanje o pilitičkim odnosima među državama koje su nastale od republika bivše SFRJ zahtjeva multidisciplinarni pristup i komparativan pogled. Sukobi postoje na mnogo nivoa, počevši od podjela imovine, kao posle svakog razvoda, preko vlasničkih i omovinskih odnosa, izbjeglištva, odgovornosti i prava. Kao i svaki razvod, raspad SRFJ ostavio je mnogo povijređenih strana od kojih svaka sada traži svoj put u bolje sutra. Ironijom sudbine, kreću sa istog mjesta ka istom cilju, pa želeli to ili ne, nekadašnja braća moraju da putuju zajedno. Saradnja se mora ostvariti, i to na dva polja – stabilnost i bezbednost, u okviru kojih mogu da se apsolviraju brojne važne teme - koje napokon donosi i samo vrijeme, odnosno proces suživota.
Reč "stabilnost" za istorija Balkana znači veoma mnogo. Ona podrazumjeva prije svega mir, a u tom kontekstu suzbijanje mogućnosti svakog ratnog sukoba, bezbjednost koja se neće temeljiti na prekrajanju često apsurdnih kvazi-nacionalnih granica već naprotiv na njihovom otvaranju, na međusobnom povjerenju i saradnji, na slobodnom kretanju ljudi i roba, na onome što čini temelje savremene evropske civilizacije....

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Odnosi Srbije i Hrvatske 5
1.2 Odnosi Srbije i BiH 6
1.3 Odnosi Hrvatske i BiH 7
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 11

Referentni URL