Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Motivacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Prilikom izrade seminarskog rada iz predmeta “Organizaciono ponašanje” odlučila sam se da odaberem temu motivacije, kao jedan od teoretskih dijelova obrađenih kroz ovaj predmet.
Da bi uspješno uradila ovaj rad, morala sam spojiti praktični i teoretski dio kako bi na osnovu toga iznijela neke zaključke odnosno prijedloge vezane na temu motivacije.
Odabrala sam uslužnu kompaniju “Unitehna” koju sam već obrađivala kroz druge predmete prilikom izrade seminarskih radova tokom mog školovanja.
Mišljenja sam da će se moje znanje odnosno shvatanje samog pojma motivacije razlikovati nakon završenog rada.
Isto tako sam mišljenja da će se i moj rad razlikovati od drugih na istu temu jer svaka organizacija ima drugu uređivačku politiku, djelatnost kojom se bavi, a isto tako i radnike koji obavljaju tu djelanost...


POJAM MOTIVACIJE

Motivacija se može definisati kao psihološki faktor iproces pokretanja, usmjeravanja i održavanja ljudskog ponašanja ka određenom cilju.Motivacija je uticaj koji izaziva, usmjerava i održava željeno ponašanje ljudi.U okviru menadžmenta igra važnu ulogu jer njome menadžer nastoji zadovoljiti želje i nagone svojih saradnika kako bi njihovo ponašanje bilo poželjno i prihvatljivo za organizaciju.


Motivatori

Motivatori su stvari koje pojedinca potiču na djelovanje i oni utiču na ponašanje pojedinca. Oni stvaraju razliku u onome što će osoba činiti. Motivatori su određene nagrade ili poticaji koji pojačavaju potrebu za zadovoljenjem želja.

Osnovni proces motivacije bazira se na tri osnovna elementa:

* Potreba
* Pokret
* Nagrada...


Referentni URL