Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Makijaveli - vladalac
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sažetak: Osnovna namera teksta je da prateći misao Nikola Makijavelija ukaže na očigledni paradoks između visoko postavljenog cilja i opravdanja svih sredstava da bi se taj cilj realizovao. Autor iznosi zaključak da političke tehnologije koje je Makijaveli preporučivao u svom delu Vladalac, u osnovi nisu iščezle, već su zadobile samo zadobile modernije i adekvatnije oblike.

Ključne reči: Nikolo, Makijaveli, Vladalac...

S A D R Ž A J

UVOD 4
1 Makijaveli - Vladalac 4
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8

Referentni URL