Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: UPRAVLJANJE TROSKOVIMA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Organizovani oblik privrednih aktivnosti i delatnosti sa zadatkom obavljanja odredjenih funkcija u procesu drustvene reprodukcije naziva se preduzece. Predmet poslovanja i zadaci preduzeca uslovljeni su potrebama privrede i trzista. Za dobro poslovanje i visoko kotiranje jednog preduzeca veliku vaznost zauzima stavka analize i usmerenja troskova preduzeca. Da bi rezultati bili sto bolji mora se posebno voditi racuna o nacinu dobijanja krajnjeg proizvoda sa sto vise usteda u procesu proizvodnje, jer se smatra da je jedna od bitnih stavki poslovanja raspodela troskova.Upravljanje troskovima

Utrosene elemente procesa proizvodnje cine:
~ predmet rada,
~ sredstva za rad i
~ zivi rad.
Naturalni izraz utrosenih elemenata procesa proizvodnje su utrosci. Utrosci radne snage su ztrsena energija proizvodjaca (radnika) u procesu reprodukcije. Dok su proizvodi ili usluge nosioci utrosaka radne snage. Utrosci jednog dela sredstava za proizvodnju sastavni su deo novog proizvoda. Trosenje sredstava za proizvodnju vrsi se sa ciljem stvaranja nove upotrebne vrednosti ili izvrsenja odredjenih usluga. Tako da utrosci predstavljaju fizicke kolicine materijala utrosene u procesu proizvodnje. Standardni utrosci se prikazuju kroz normative, koji pokazuju koliko je stvarno i kakvog materijala potrebno potrebno za izradu jednog proizvoda.
U procesu proizvodnje javljaju se:
a) utrosci materijala za izradu,
b) utrosci pomocnog materijala,
c) utrosci energije i
d) utroscu rezijskog materijala.
Sredstva za rad se trose na razlicite nacine:
a) fizicko trosenje,
b) starenje,
c) lom i
d) kvar.
Tako da svako sredstvo za rad ima i svoj rok trajanja . Da bi se sagledalo ukupno ulaganje u procesu proizvodnje i cenu kostanja proizvoda sve utroske treba izraziti vrednosno:

Ut x C = Tr
Ut - utrosci,
C – cena i
Tr – trosak.
Iz ovoga se moze zakljuciti da su troskovi vrednosni izraz utrosenih elemenata procesa proizvodnje, izdataka prouzrokovanih stvaranjem proizvoda ili pruzanjem usluga preduzeca. Osnovne karakteristike troskova su:
~ izrazavanje troskova vrednosno (novcano),
~ rezultat su odredjenih utrosaka i njihovih cena,
~ direktno su vezani za ucinak (proizvoda ili usluga).
Troskovi se temelje na izdacima ali se ni vremenski ni sadrzajno ne moraju poklapati.
Na primer ako preduzece dobije neku masinu na poklon, tu nije bilo idataka, ali zato izracunavanjem amortizacije te masine predstavlja trosak. Ovde se vremenski ne poklapaju izdatak i trosak.
~ Izdatak moze predhoditi trosku ( u slucaju placanja premije osiguranja)
~ Izdatak moze slediti nakon troska ( utrosena energija koja se placa mesecno),
sto znaci da svi troskovi u preduzecu bili oni namenski ili nenamenski, cine rashode.
Troskovi su onaj deo rashoda koji se moze ukalkulisati u cenu kostanja proizvoda ili usluga. Troskovi su izvedene kotegorije realnog toka trosenja elemenata proizvodnje, a postoje i rashodi koji ne cine troskove.
Tako se rashodi mogu podeliti na:
~ poslovne i
~ ne poslovne.
Poslovni rashodi se dele na:
~ ukalkulisane i
~ vanredne rashode.
Referentni URL