Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priručnik za slanje elektronske pošte u malim firmama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tri su osnovna mrežna protokola kojima se prenosi Internet E-mail. To su:

SMTP je sve pre nego jednostavan; to je protokol kojime međusobno razmenjuju poštu „veliki“ serveri, ali i naš klijentski kompjuter prilikom predaje pošte prvom, najbližem SMTP serveru, kojeg smo definisali u konfiguraciji programa.

SMTP osigurava nesmetani prolaz poruka iz jedne mreže u drugu bez obzira na tip kompjutera ili programa koji su upotrebljeni za sastavljanje i slanje poruke. Tako se za odašiljanje naše poruke brine jedan program koji je stalno aktivan na kompjuteru i čeka da mi napišemo i pošaljemo poruku ili da neko drugi iz sveta pošalje poruku nama pa je on prihvata i prosledi nama.

Trenutna verzija je POP3. POP je namenjen klijentima koji se na Internet spajaju povremeno, kako bi samo nakratko proverili i “skinuli“ poštu koja ih čeka na serveru...

Sadržaj:


1 UVOD 3
2 PRIRUČNIK ZA SLANJE ELEKTRONSKE POŠTE U MALIM FIRMAMA 4
2.1 E-mail accounti 5
2.2 Konfigurisanje account-a 5
2.3 E-mail adrese 5
2.4 Kako izgleda e-mail poruka 6
2.5 Slanje dadoteka 7
2.6 E-mail account 8
2.7 Mape 8
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11

Referentni URL