Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: UPRAVLJANJE POTPUNOM KVALITETOM U TURIZMU I HOTELSKOJ INDUSTRIJI
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ:

1 Uvod 1

2 Upravljanje kvalitetom u turizmu 2

3. Standardi u hotelskoj industriji 3
3. 1 Razvoj, primjena i vrste standarda 3
3 2 Poslovna uspješnost hotela 5
3. 3 Kvaliteta hotelskih usluga 5
3. 4 Racionalnost u hotelskom poslovanju 7

4 Kvaliteta u razvoju malih hotela 8
4. 1 Karakteristike malih hotela 8
4. 2 Strategije razvoja malih hotela 9
4. 3 Prednosti malih hotela 9

5 Standardi sigurnosti i zaštite zdravlja u hotelima 11
5. 1 Sigurnost i zaštita gostiju 11
5 .2 Propisi i standardi sigurnosti i zaštite 12

6 Sigurnost i kvaliteta namirnica 13

7 Zaključak 14

Literatura 151 UVOD

Ovaj seminarski rad opisuje potpunu kvalitetu u turizmu i hotelskoj industriji. Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji jedan je od modela turističkog menadžmenta primjenjivan u cjelokupnom poslovanju radi primjene, održavanja i stalnog unapređenja te kvalitete.

Podijeljen je u šest dijelova.
U prvom dijelu govori se općenito o kvaliteti u turizmu.
U drugom dijelu opisuju se standardi koji se primjenjuju u hotelskoj industriji, te njihove vrste i razvoj, poslovna uspješnost hotela s obzirom na njih, te kvaliteta hotelskih usluga i racionalnost u poslovanju.
U trećem dijelu naglasak jest na kvaliteti razvoja malih hotela koji su budućnost hrvatskog turizma.
U četvrtom dijelu navedeni su standardi sigurnosti i zaštite zdravlja gostiju u hotelima.
U petom dijelu obuhvaćeni su standardi koji se odnose na kvalitetu i sigurnost namirnica u hotelskoj industriji.
Na kraju je zaključak ovog rada.

Rad je pisan deduktivno induktivnom metodom.2 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Turizam kao uslužna djelatnost doprinosi kvaliteti života jer čini ljude sretnijima.
Upravljanje potpunom kvalitetom na području turističkog gospodarstva i hotelijerstva ima svoje specifičnosti koje proizlaze iz osnovnih karakteristika vezanih za usluge u odnosu na karakteristike ostalih proizvoda, a to su:
- neopipljivost
- kratkotrajnost
- istovremenost
- raznovrsnost.

Pored ovih općih karakteristika usluga u turizmu, turističke i hotelske usluge imaju svoje posebne posebnosti, s obzirom na heterogenost turističkih proizvoda koji se nude, kao i heterogenih korisnika koji te proizvode konzumiraju.

Turistički proizvod se definira kao zbroj raznovrsnih proizvoda i usluga: hoteli, restorani, transportna sredstva, trgovine, kulturne institucije i dr. a kao faktori se javljaju lokalno stanovništvo i ekonomija. Sve te heterogene proizvode i usluge potrebno je podvrgnuti cilju stalnog unapređenja kvalitete turističkih proizvoda, jer turisti žele sve više. Stoga, turističko gospodarstvo nastoji zadovoljiti i premašiti očekivanja turista, s obzirom da je prisutna tržišna nužnost i konkurencija. Kvaliteta tako postaje odlučujući faktor efikasnosti i konkurentnosti na turbulentnom turističkom tržištu.

Turisti-gosti, općenito potrošači za svoj novac žele dobiti kvalitetu, te se na strani ponude u turizmu upravlja tom kvalitetom i vrši njena kontrola. U tom prednjače SAD, a od europskih država ističu se Švedska i Švicarska.

potreban seminarski rad za faks fmth
Spisak radova mozete naci ovde:
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
Referentni URL