Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: uloga marketinga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

Uvod 2
Nova uloga marketinga 5
Uloga marketinga u ustanovama neprofitnog tipa 8
Zaključak 14
Literatura 16Uvod

Marketing je poslovna aktivnost koja usmerava tok robe i usluga od proizvođača do potrošača u cilju najboljeg zadovoljenja potreba potrošača i ostvarivanje cilja preduzeća. Marketing potiče od reči: “market” što znači tržište i “ing” što znači aktivnost.
Istorijski gledano marketing je bio orijentisan na distribuciju roba (proizvoda), zatim na potrošače, tj. na potrebe potrošača, na konkurenciju, odnosno prednosti konkurenata, na procese razmene (transakcije) i konačno, na odnos ili ravnotežu podsticaja i doprinosa. Evolucija je dovela do toga da se danas smatra da je ključna orijentacija marketinga na zadovoljavanje različitih potreba potrošača. Dakle, dominantna definicija marketinga glasi: “u pitanju je društveni i upravljački proces pomoću koga se dobija ono što je potrebno, putem kreiranja, nuđenja i razmene proizvoda od vrednosti sa drugima”. Sadržaj ove definicije čine ključni koncepti, kao što su:
• potrebe,
• želje i tražnja;
• proizvodi (robe, usluge i ideje);
• vrednosti, trošak i satisfakcija;
• razmena i transakcije;
• odnosi i mreže,
• tržišta i
• potencijalni prodavci i kupci.
Polazna osnova marketinga su potrebe i želje pojedinca, dakle potrošača. Potrebe se definišu u smislu izvesnog osećaja da nisu postignuta izvesna zadovoljstva; da nešto nedostaje što je potrebno za fizičko i psihičko blagostanje. Želje su osećanje potrebe uslovljeno ličnim osobinama pojedinaca, njegovim obrazovanjem, znanjem, tradicijom, kulturom, vaspitanjem. Ključni cilj marketinga je nastojanje da se identifikuju želje i potrebe kupaca i da se one zadovolje stvaranjem odgovarajućih proizvoda i usluga. Osim toga, marketing ima za cilj da stimuliše želje i potrebe kupaca, da ih u izvesnoj meri usmerava, kontroliše i kultiviše.
Efikasan marketing podjednaku pažnju treba da posveti proizvodu - njegovim fizičkim karakteristikama i funkcionalnim osobinama i koristima koje potrošači imaju kupovinom proizvoda. Međutim, raznovrsnost tržišnih potreba zahteva od marketinga široku lepezu "ponude" kojom se zadovoljavaju različite fizičke i duhovne aspiracije pojedinaca. Pouzdana pozicija marketinga zavisi od sposobnosti menadžmenta da "uđe" u strukturu različitih želja i potreba - konkretnog i potencijalnog tržišta. Pri kupovini određenih proizvoda kupci razmišljaju u kategorijma:
 korist,
 vrednost,
 satisfakcija.
Korist je procena o tome u kojoj meri proizvod zadovoljava kupčeve potrebe. Vrednost je procena o tome u kojoj meri proizvod zadovoljava potrebe, uzimajući u obzir njegovu cenu i moguću korist od kupovine. Satisfakcija je mera zadovoljstva kupovinom određenih proizvoda, iz ugla troškova, pripadanja (vlasništva) i korišćenja. Razmena i transakcije čine, takođe, osnovu koncepta marketinga. Razmena je proces u kome dve strane raspolažu nečim što ima vrednost za drugu stranu. Transakcija je, opet, trgovina određenim vrednostima između dve, odnosno između više strana. I jedan i drugi proces, na neki način, podrazumevaju potpunu informisanost zainteresovanih strana, postojanje potrebe, jasno izražene, tj. formulisanje i spremnost, odnosno sposobnost da se pregovara i pogađa.
Referentni URL