Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: turizmolosko oblikovanje hotela visoke kategorije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Najlepše se zahvaljujem svima koji su mi nesebicno pružili podršku tokom mog
školovanja. Pre svega mojim roditeljima, sestri, prijateljima, koji su uvek bili uz mene sa puno
strpljenja i podrške. Takode bi se zahvalila i prijateljima koji su mi pomogli prilikom izrade rada,
kao i njegove prezentacije.
Imam i tu cast da zahvalim mom mentoru profesoru Slobodanu Tojagicu na korisnim savetima,
kao i ostalim clanovima komisije.
Puno hvala.
Turizmološko oblikovanje hotela visoke kategorije
Diplomski rad
2
Uvod
Zaceci hotelijerstva se vezuju za kretanje ljudi i zadovoljavanje njihovih egzistencijalnih potreba
na putovanju.Prvi objekti, pretece današnjih ugostiteljskih objekata za smeštaj su nastali u
gradovima, centrima trgovinske aktivnosti, svetilištima, lecilištima, na glavnim pravcima
komunikacija.
U dosadašnjoj praksi za oblikovanje hotelskih objekata su bili zaduženi iskljucivo arhitekti.Oni
su projektovali hotele uglavnom ili iskljucivo koji su se dopadali njima, a eventualno
naruciocima – investitorima, malo ili nikako ne vodeci racuna o dopadljivosti buducim
korisnicima, gostima..Smatralo se da spoljašnji izgled nije toliko važan za korisnike jer nemaju
izgraden stav, ukus, niti odgovarajuce znanje i d ace kao lepo prihvatit sve što im ponude
arhitekte.
S obzirom da se hoteli ipak zidaju za korisnike, a ne za arhitekte, jer ga korisnici doživljavaju
kao drugi dom, nužno je poštovati žalje i potrebe korisnika na cemu se bazira savremeni
marketing pristup.
U principu se postavlja pitanje kako trba da izgleda hotelski objekat visoke kategorije porastom
standarda i tehnickim omogucenjem brze promene lokacija i boravka da bi bio privlacan za
potencijalne korisnike, ciljne segmante tražnje.Savremeni pristup hotelskog oblikovanja je na
marketig konceptu koji u centar pažnje stavlja potrebe i interes buducih korisnika.Postoji citav
niz bitnih atributa totalnog hotelskog proizvoda kojima korisnici daju znacaj.To su pre svega lep
izgled soba po mogucstvu sa pogledom na atrktivni predeo destinacije, zatim lep izgled restorana
sa kulinarskim specijalitetima, društvenim prostorijama sa mogucnošcu višenamenskog
korišcenja, kao i mogucnošcu raznih tipova rekreacije ( razne vrste gazena na otvorenom ili
zatvorenim prostoru, sa nocnim kupanjima kao deo zabavnog programa namenjenog omladini,
tereni za tenis i golf ).
Referentni URL