Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: TRŽIŠTE KAPITALA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ

1. UVOD...............................................................................................................1
2. TRŽIŠTE KAPITALA........................................................................................2
2.1. Nastanak i razvoj.......................................................................................2
2.2. Burza.........................................................................................................2
2.3. Vrste tržišta kapitala..................................................................................3
2.3.1. Primarno i sekundarno tržište..........................................................3
2.3.2. Tržište vlasničkih i dužničkih vrijednosnica.....................................4
2.3.3. Nacionalno i međunarodno tržište...................................................4
3. INSTITUCIJE TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ...................5
3.1. Zakonski okvir (Hrvatska agencija za nadzor financijskih uskuga)...........5
3.2. Zagrebačka burza.....................................................................................6
4. DIONICE..........................................................................................................7
4.1. Dionice na Hrvatskom tržištu kapitala.......................................................8
5. OBVEZNICE...................................................................................................10
5.1. Vrste obveznica.......................................................................................10
5.1.1. Obveznice poduzeća.....................................................................10
5.1.2. Obveznice javnog sektora.............................................................11
6. INVESTICIJSKI FONDOVI.............................................................................12
6.1. Zatvoreni fondovi......................................................................................12
6.2. Otvoreni fondovi.......................................................................................12
7. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………….15
LITERATURA.................................................................................................161.UVOD

Logična asocijacija na pojam tržišta jest da je to mjesto na kojemu se kupuje i prodaje neka roba. To je mjesto na kojemu se susreću ponuda i potražnja: prodavatelj nudi robu na prodaju (ponuda), kupac traži robu za kupnju (potražnja). Primjerice, roba kojom se trguje na zelenoj tržnici jest voće i povrće. Stoga za tržište kapitala možemo reći da je to tržište na kojemu se kupuje i prodaje kapital, odnosno mjesto na kojemu se susreću potražnja i ponuda kapitala. Iako možda i ne znamo točno što kapital jest, već predosjećamo da ima veze s novcem zapravo to je novac koji se upotrebljava u investicijske svrhe.
Osnovni razlog zbog kojeg se tržište kapitala toliko razlikuje od ostalih tržišta jest to da roba kojom se trguje nije preciznije razgraničena od novčanih iznosa kojima se trguje. Za novac se na tržištu kapitala ne trguje kapitalnim odnosno novčanim iznosima, već kapitalnim dobrima odnosno financijskim instrumentima (vrijednosnicama).
Cilj odnosno svrha ovog seminarskog rada je da objasnim i što je više moguće približim pojam i nastanak tržišta kapitala, njegove vrste, institucije, te još neke bitne značajke.
Moja pretpostavka je da se tržište kapitala u Hrvatskoj danas mnogo razvilo u zadnjih nekoliko godina te da ne postoji niti jedan pojedinac kojem tržište kapitala neće biti potrebno bilo za kredit, štednju, ulaganje u vrijednosne papire ili neku drugu aktivnost koja ima veze s novcem.
2. TRŽIŠTE KAPITALA

2.1. NASTANAK I RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA

Nastanak i akumuliranje kapitala je imao utjecaj i na pojavu tržišta kapitala. Ljudska želja za uvećavanjem kapitala je uvijek rasla. Nije bitno koliko imamo novaca u džepu uvijek ćemo težiti da imamo više. Upravo ta težnja za posjedovanjem što većeg kapitala je razlog zašto se tržište kapitala toliko brzo razvija na globalnom nivou.
Stvaranje hrvatskog tržišta kapitala započelo je s nastankom RH. Hrvatsko tržište kapitala je još uvijek u razvoju i zaostaje za brojnim tržištima razvijenijih zemalja. U poticanju razvoja financijskih tržišta i jačanju njihova mogućeg pozitivnog utjecaja na gospodarski rast važnu ulogu imaju različiti čimbenici. Veliki doprinos razvoju je imala i još uvijek ima privatizacija društvenih poduzeća i jačanje privatnog sektora. Preporučuje se daljnja privatizacija putem javnih ponuda radi poticanja razvoja tržišta kapitala i maksimiziranja vrijednosti korporacija. Tžište kapitala se sastoji od brojnih institucija. Razvoj financijskog sektora, njegova struktura, ali i njegovo postojanje ovise o institucionalnom okruženju. U Hrvatskoj postoji relativno slabo zanimanje za dionice i fondove, čime se može objasniti niža likvidnost hrvatskog tržišta dionica u usporedbi s tržištima drugih zemalja. Danas u Hrvatskoj u dionice uglavnom ulaže mlađa i obrazovanija populacija, pa se s vremenom, ako se njihove preferencije štednje ne promijene, a na tržište uđu nove generacije sa sličnim željenim oblicima štednje, može očekivati značajan porast potražnje dionica a time i nastavak razvoja tržišta kapitala.
Referentni URL