Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: MEĐUNARODNI MONETARNI FOND
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ


Uvod 3
O Međunarodnom Monetarnom Fondu 4
Cinjenice o MMF-u 5
Osnovne odgovornosti MMF-a 5
Sta radi MMF 5
Upravljanje i Organizacija MMF-a 6
Zlato MMF-a 7
Specijalna prava vučenja 8
MMF-ovo kreditiranje 8
MMF-ova pomoc pod odredjenim okolnostima 9
MMF u Srbiji 10
Zaključak 11
Literatura 12


UVOD

Međunarodni monetarni fond (MMF) je međunarodna finansijska organizacija osnovana 22. jula 1944. godine na konferenciji u Breton-Vudsu (SAD), sa ciljem da podstakne zemlje u vođenju adekvatne ekonomske politike i da pomogne u prevazilaženju platno-bilansnih teškoća zemalja članica. Jedna od 44 zemlje koje su učestvovale u osnivanju MMF-a je bila i tadašnja Kraljevina Jugoslavija. MMF danas ima 184 zemlje članice. Sedište ove organizacije je u Vašingtonu.

Glavna područja aktivnosti su: nadzor, finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od redovnog praćenja ekonomske politike koju sprovode zemlje članice i godišnjeg izveštaja o uspešnosti te politike, pogotovo u oblasti deviznog kursa. Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove članicama MMF-a, koje su suočene sa ozbiljnim platno-bilasnim teškoćama. Što se tiče tehničke pomoći, MMF pruža stručnu pomoć svojim članicama pri kreiranju finansijske, monetarne politike i osnivanju institucija. Ova aktivnost je bila najizraženija u bivšim socijalističkim zemljama koje su morale da pređu sa centralne planske privrede na tržišnu privredu.1. O Međunarodnom Monetarnom Fondu

Medjunarodni Monetarni Fond je osnovan 1944. godine kako bi pomogao ocuvanju zdravlja svetske ekonomije. Sa sedistem u Vasingtonu DC, vodjen je i odgovoran vladama 185 zemalja koje cine globalno clanstvo.

Medjunarodni Monetarni Fond-takodje poznat kao ``IMF``( Internacional Monetary Fund ) ili ``Fund``- zacet je na konferenciji Ujedinjenih Nacija u Breton Vuds-u (Bretton Woods), Nju Hempsire (New Hampshire), Sjedinjene Americke Drzave u julu 1944. Predstavnici 45 zemalja na konferenciji predstavljalo je ideju da se izgradi osnova za ekonomsku saradnju koja bi izbegla ponavljanje katastrofalne ekonomske politike koja je dovela do Velike Depresije 1930. godine.

Medjunarodni Monetarni Fond (MMF) osnovan je da bi promovisao medjunarodnu monetarnu saradnju, menjacku stabilnost i da bi obezbedio promene kao sto su: brz rast ekonomije i visok stepen zaposlenosti, da obezbedi finansijsku podrsku zemljama i da pomogne prilagodjavanju platnog bilansa.

Od kad je Medjunarodni Monetarni Fond osnovan njegova svrha nije se menjala tokom godina, ali njegove operacije koje ukljucuju nadzor, finansijsku pomoc i tehnicku pomoc su se razvijale kako bi mogao pomoci promenljivim potrebama zemalja clanica u brzo razvijajucoj svetskoj ekonomiji.
Referentni URL