Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ip multimedia subsystem (ims) - multimedijalni podsistem baziran na ip tehnologiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


IMS je međunarodno priznati standard, originalno razvijen od strane 3GPP/3GPP2, koji se sada nalazi u procesu prihvatanja i od strane drugih standardizacionih tela, uključujući IETF, ETSI, ITU, OMA, CableLabs,... IMS je definisan od kao novi podsistem, tj. nova infrastruktura mobilne mreže treće generacije koja omogućava konvergenciju podataka, govora, i tehnologije mobilne mreže preko IP bazirane infrastrukture. IMS je razvijen kako bi popunio jaz između postojećih tradicionalnih telekomunikacionih tehnologija i Internet tehnologije, što samo povećanje širine opsega ne bi bilo u stanju uraditi. IMS će omogućiti operatorima da ponude nove, inovirane servise, koje očekuju i njihovi deoničari i krajnji korisnici. IMS je namenski uređen kako bi omogućio i unapredio multimedijalne mobilne servise realnog vremena, kao što su: bogati glasovni servisi, video telefonija, servisi razmene, servisi konferencinga i push servisi. IMS omogućava ove korisnik↔korisnik komunikacione servise korištenjem velikog broja mehanizama, uključujući pregovaranje i upravljanje sesijama, kvalitet servisa (QoS) i upravljanje mobilnošću. Kakogod, IMS omogućava mnogo više od korisnik↔korisnik servisa realnog vremena. Danas veliki broj operatora usvaja IMS (ili IMS-u sličan TISPAN) kao defacto konvergencioni model za fiksnu, mobilnu i korporativnu telefoniju. IMS sadrži mehanizme za upravljanje registracijom i mobilnošću korisnika i ima značajnu prednost u tome da je nezavisan od ispod ležeće pristupne tehnologije. Standard podržava različite tipove pristupa, uključujući GSM, WCDMA, CDMA2000, bežični širokopojasni pristup i WLAN....

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 IMS SERVISNA ARHITEKTURA 5
2.1 Transportni sloj i sloj krajnje tačke 5
2.2 Sloj kontrole sesije 6
2.3 Sloj aplikacionih servera 6
3 NAČIN FUNKCIONISANJA IMS-A 8
3.1 Svakodnevni scenarijo 8
3.2 Funkcionalnosti IMS-a 10
4 ZAKLJUČAK 11
5 LITERATURA 12

Referentni URL