Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Voda - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


.... Nepobitno je utvrđeno da je ona bila prisutna na Zemlji pre nego što se na njoj pojavio život i da su svi složeni hemijski procesi, koji su u osnovi razvoja i održavanja živih organizama, u potpunosti prilagođeni njenim specifičnim fizičko-hemijskim osobinama.

Iako je bez boje, mirisa i ukusa, voda u prirodi ima tako značajnu ulogu jer je ''običnost'' njenih osobina samo prividna. Kao hemijsko jedinjenje ona je, naime, potpuno jedinstvena. Izuzetno je stabilna, praktično univerzalni je rastvarač i snažan je izvor hemijske energije. Nemešljiva je sa većinom organskih materija, ali je snažno privlači najveći broj neorganskih materija, uključujući i međusobno privlačenje i asociranje njenih sopstvenih molekula. Čvrstina ovih veza čak je veća od veza između atoma nekih metala. Pri prelasku u čvrsto stanje, voda se širi umesto da se skuplja kao skoro sve druge materije. Zbog toga lakši led isplivava na površinu tečne vode i sprečava potpuno zamrzavanje njene mase, omogućavajući tako opstanak čitavog akvatičnog života. Voda takođe apsorbuje, odnosno oslobađa više toplotne energije pri promeni agregatnog stanja nego većina drugih supstanci, pa predstavlja veoma pogodan medijum za prenos toplote. Po mnogim fizičkim i hemijskim osobinama, kao što je već pomenuto, na primer po temperaturi mržnjenja i ključanja, voda je neobična i predstavlja izuzetak od pravila. Njeni molekuli su izuzetno stabilni, pa je potrebna ogromna energija za njihovo razlaganje, tako je sve do pre 200 godina voda smatrana elementom a ne jedinjenjem....

SADRŽAJ


1 UVOD 2
2 VODA U PRIRODI 3
3 KVALITET VODE 5
3.1 PARAMETRI KVALITETA VODE 6
3.2 UTICAJ HEMIJSKIH I FIZIČKIH AGENASA NA KVALITET VODE 7
4 HEMIJA VODE 9
4.1 Hemijske karakteristike 9
4.1.1 pH 10
4.1.2 KH 11
4.1.3 GH 11
4.1.4 Salinitet 11
4.2 Gustina vode i leda 12
4.3 Električne osobine 13
4.4 Dipolna priroda vode 14
4.5 Amfoterna priroda vode 14
4.6 Vodonična veza 15
5 PROCESI PREČIŠĆAVANJA VODE 17
6 NAČINI I METODE PREĆIŠĆAVANJA VODE 18
7 ZAKLJUČAK 23
8 LITERATURA 25

Referentni URL