Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Javne finansije 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sadržaj

1. Javne finansije kao ekonomska disciplina 2
1.1 Pojam finansije i njihova podela 2
2. Razvoj nauke o javnim finansijama 3
3. Odnos javnih finansija i drugih naučnih disciplina 3
4. Javni rashodi, javni prihodi i budžet 4
4.1 Javni rashodi 4
4.1.1 Klasifikacija javnih rashoda 5
4.1.2 Načela javnih rashoda 7
4.1.3 Struktura javnih rashoda 8
4.2 Javni prihodi 8
4.2.1 Klasifikacija javnih prihoda 9
4.2.2 Osnovni instrumenti javnih prihoda 10
4.3 Budžet 11
4.3.1 Funkcije budžeta 12
5. Značaj javnih finansija danas 12
Literatura 13Referentni URL