Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Društveno odgovorno poslovanje na primjeru organizacije Simens - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE NA PRIMJERU ORGANIZACIJE SIMENS

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja opredjeljenje za unapređenje dobrobiti zajednice kroz diskecione poslovne prakse i CSR se prinose na račun resursa kompanije. Za društvenu odgovornost u osnovi možemo govoriti o opredjeljenju firmi da unapređuju kvalitetu života kako svojih uposlenih, njihovih porodica, raznih nevladinih udruženja i interesnih grupa te lokalnih zajednica uopšte.

Menadžeri kompanija, ključni su nosioci ne samo operativnih i rukovodnih funkcija već i strateških koncepcija kompanije i kreatori dugoročnih opredjeljenja. Ovo posebno dolazi do izražaja jer je u velikom dijelu, posebno kompanija s većinskim državnim kapitalom, upravljačka funkcija često više formalna nego stvarna i strateški odgovorna.

Obrazovanje

Zaposleni su najveći kapital. Uspješnu kompaniju koja može pružiti najbolje rješenje i najvišu moguću kvalitetu kupcima i poslovnim partnerima, čine inventivni i motivirani stručnjaci. Preduvjet za to je zadovoljstvo u poslu i kvalitetno obrazovanje. Siemens se pokušava brinuti o jednom i drugom.

Različitost

Podupiranje jedinstvenih različitosti - vjere, nacionalnosti, boje kože, godine - koje nas čine tako posebnim. Načelo da se svakom zaposlenom osiguraju uvjeti u kojima će na najbolji mogući način doći do izražaja njihove sposobnosti i kreativnost.
Orijentiranost prema zaposleniku

Težnja promovisanju korporativne kulturu koja razvija motivaciju, potiče uspjeh, i pomaže našim ljudima proširiti znanje. Stvaramo sigurnu i zdravu poslovnu okolinu.

Dijalog

Aktivna društvena odgovornost teži za dijalogom sa javnošću. To podrazumijeva neprestanu komunikaciju sa grupama i zajednicama koje su povezane sa kompanijom, uključujući opću javnost, političke grupe, NGO, nepolitičke organizacije. Ideje i mišljenja dioničara koriste se kao nepresušan izvor i inspiracija, te kao mogućnost izazova vlastitih uvjerenja.
Učenje i istraživanje
Kao vodeća tehnološka kompanija, u suradnji sa univerzitetima i fakultetima rade na popunjavanju novim mladim stručnjacima, kojima se nudi zanimljiv posao, mogućnost stalnog učenja i napredovanja te otvoren duh globalne, dinamičke kompanije. Pouzdaju se u sljedeće generacije, nove ideje i inspiraciju. . .
Referentni URL