Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Društvena odgovornost i etika u NIS NAFTAGAS
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslovanje danas karakteriše da organizacije bez obzira na njihovu veličinu ili tržište moraju zaraditi i postići naklonost društva kako bi opstale u poslovanju. Moć medija kao i obični građani, mogući investitori, zadruge, osiguravajuća preduzeća i ostale zainteresovane strane drže organizacije odgovornim za društveni, ekološki i ekonomski uticaj koji imaju na zajednicu i prirodu. Takav stav prema organizacijama, pa i u našem okruženju, znači da su organizacije pod neprestanim nadzorom zainteresovanih strana.

Mnoge organizacije, obavezale su svojim zainteresovanim strankama i doprinose društvu. Mnoge od tih organizacija nisu svesne da njihove aktivnosti prema društvu i zainteresovanim strankama mogu se imenovati: Korporativna društvena odgovornost (CSR). Isto tako ne primenjuju ovaj pristup do pune mere ili kroz celu organizaciju. Prikazat će se pristup jedne evropske organizacije na području Korporativne društvene odgovornosti (CSR).

Uticaj energetskog sektora na životnu sredinu je izuzetno važan obzirom da svaka pojedinačna delatnost u ovom sektoru, ako se ne preduzmu adekvatne mere zaštite, može da dovede do degradacije i narušavanja kvaliteta svih medija životne sredine (voda, vazduh, zemljište).

Glavne izvore zagađenja vazduha čine termoenergetski objekti (termoelektrane, toplane); rafinerije nafte, produkti sagorevanja goriva u domaćinstvima, industrijskim individualnim kotlarnicama, saobraćaju, deponije otpada itd. Ovo zagađenje je posledica zastarelih tehnologija, nedostatka postrojenja za prečišćavanje vazduha, niske efikasnosti postojećih dotrajalih postrojenja u sektoru energetike i industrije, kao i lošeg kvaliteta motornog goriva (olovni benzin) i goriva za grejanje. Sve ovo dovodi do povećanja koncentracije glavnih parametara zagađenja vazduha u koje spadaju sumpordioksid, azotdioksid, čađ, taložne materije i proizvodi sagorevanja: ugljenmonoksid, azotnihoksidi, isparljiva organska jedinjenja, olovo itd...

SADRŽAJ:

UVOD 3
1.1 Značaj poslovne etike 5
1.2 Društvena odgovornost 7
1.2.1 Od obaveze preko sticanja odgovornosti 8
1.3 Uvod u poslovni moral kao predmet poslovne etike 8
1.4 Društvena odgovornost kojima se bavi NIS d.d. Beograd 10
1.4.1 Zaštita vazduha 10
1.5 Okruženje 11
1.6 Održiv razvoj 12
1.7 Sertifikati 13
1.8 Projekti i aktivnosti 13
1.8.1 S.D. NIS 14
1.8.2 S.D. NIS Invest 14
1.8.3 D.D. NIS 15
1.8.4 Maziva Beograd 15
1.8.5 S.D. trgovine NIS-a 15
1.9 NIS-ovi eko-proizvodi 15
1.10 Zdravlje i sigurnost 17
1.10.1 Zaštita na radu 17
1.10.2 Medicina rada 18
1.10.3 Zaštita od požara 18
1.10.4 Kvalitet 18
1.10.5 Zaštita intelektualnog vlasništva 19
1.10.6 Baza kompanijskog znanja 19
1.10.7 Inovativnost u NIS-u 19
1.10.8 NIS-ovi inovatori na INOVI 2009 19
1.11 Istraživanje i proizvodnja nafte i plina kompanije NIS 20
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22

Referentni URL