Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: sexualno nestereotipne grupe
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Tema o kojoj če biti reči je položaj seksualno nestereotipnih grupa u drustvu.
Suočeni sa sve ubrzanijim razvojem čovecanstva, dostignućima na polju nauke koja su uslovila promene u načinu življena pojedinca i društva u celini, smatram za potreban osvrt na grupisanje ljudi na osnovu seksualnih pretenzija i nj. uticaj na celokupno društvo izražen kroz razne aspekte života.
Zadatak ovog rada je prikaz informacija o delovanju jednog, nezanemarljivog, dela stanovništva koje funkcioniše u više ili manje izraženim grupama nastalim prvenstveno pod uticajem istih i slicnih, zajedničkih sexualnih potreba, sexualnih stavova, sexalnog ukusa, i proisteklog sistema vrednosti formiranog različito u odnosu na uobicajeni i nj. globalnog uticaja.
Uvideće se da se sng. retko javljaju kao izdvojene skupine ljudi, već kao manje ili više izražena spontana pojava grupisanja pojedinaca, po navedenim principima, čije koherentno delovanje, zadnjh decenija, unosi bitne promene u strukturu društva . Ukazaće se na neke od uzroka nastanka, potrebu posmatranja i istraživanja, sve prisutne društvene pojave, i formiranja jasnog stava koji bi razrešio nedoumice u vezi sa merama koje je neophodno primeniti da bi se omogučio dalji nesmetani napredak pojedinca i društva.
Cilj nije usmeravanje pažnje na, sexsualno uslovljene, razlike među stanovništvom, vec na socijalne, uzroke i posledice tih razlika, mehanizam funkcionisanja i pretpostavke o mogućnostima daljeg uticaja tih razlika na razvoj društva.
Sam pojam sng nije korišćen u dosadašnjim radovima u oblasti društvenih nauka, koji su rađeni na našim prostorima i biće detaljnije objašnjen u I poglavlju.
II poglavlje predviđeno je za okvirnu klasifikaciju sng polazeći od klasifikacije seksualnih poremečaja.
Opisivanje odlika svake od sng, kao i trenutno aktuelnih društvenih predrasuda i stavova o nj. tema je III poglavlja.
O istoriskim aspektima ljudske seksualnosti i položaja sng, uticaju starih kultura i filosofije na stvaranje moralnog sistema vrednosti u vezi sa ljudskom seksualnošću govoriće se u IV poglavlju. Ovo poglavlje ima za zadatak da ukaže na to kako se menjala ljudska svest i stavovi društva prma ljudskoj seksualnosti, a samim tim i prema sng. Poglavlje sadrži ukratko izložene stavove svetskih religija prema sng.
V poglavlje je izvod iz zakona RS koji se odnose na sng., pogled na odnos nekih političkih organizacija u Srbiji na sng i njihove zahteve za promenom pravnog statusa..
VI poglavlje osmišljeno je tako da ukaže na uticaj sng. na sliku svakodnevice izraženu u umetnosti, muzici, pop kulturi, programu masovnih medija i modnoj sceni.
VII poglavlje posveceno je organizacijama koje se bore za prava sng. i onima koje se bore protiv nj. priznavanja, bavi se specifičnim problemima i pitanjem socijalno-ekonomskog položaja pripadnika sng.
VIII poglavlje je zaključak, ukazuje na trenutni položaj sng. i moguće dalje tendencije, ali ostavlja otvorenima mnoga pitanja.
I

POJAM SEKSUALNO NESTEREOTIPNA GRUPASeksualnost > 1. Sveukupnost onoga što se odnosi na polnost, odnosno sve što je u vezi sa muškim i ženskim polnim karakteristikama (primarnim i sekundarnim), kao i na samo reproduktivno ponašanje i nagon koji ga određuje. U biologiji i medicini, raznolika ispoljavanja tzv. normalnog ili genitalnog seksualnog života koji je u službi razmnožavanja. Seksualnost se uobičajeno javlja kao heteroseksualnost (seksualno privlačenje i odgovarajuće ponašanje među različitim polovima), ali i u vidu homoseksualnosti. 2. U psiho analizi, termin se koristi u jednom osobenom, vrlo širokom smislu, u kojem i reči ljubav ili Eros. S. Frojd (Feud) oslobaša seksualnost njene suviše uske veze sa genitalnim organima (što znači da obuhvata i perverzije i infantilnu seksualnost), s jedne, a u nju uključuje, osim čulne, telesne strane seksualnog nagona, i onu “višu“ duševnu, nežnu i duhovnu komponentu, s druge strane. Pojam seksualnosti je jedan od temeljnih pojmova psihoanalitičke teorije koji igra važnu ulogu u objašnjenju neuroza, snova, dinamike, i razvoja ličnosti.

Stereotipije > (grč. krut, čvrst i otisak) Ukalupljene predstave, kišetirana shvatanja određenih socijalnih objekata (pripadnika određenog socijalnog sloja, etničke, verske ili rasne grupe) koja su široko rasprostranjena, a stiču se tokom socijalizacije. V. Lipman (Lippman), tvorac termina, definisao je sereotipije kao “slike u našim glavama“ koje nam pružaju okvire za objašnjenje događaja o kojima smo tek delimično obavešteni. Naši sudovi o pojedincima, za koje znamo da su pripadnici određenih socijalnih (nacionalnih, religiskih, profesionalnih itd.) grupa, pod velikim uticajem krajnje uprošćenog stereotipnog mišljenja o toj grupi.
Najpoznatije vrste su rasne i etničke.Vrlo su rasprostranjene i polne stereotipije: „Žene su lukave, nežne i glupe“, a „muškarci su racionalni, grubi i pametni“. Stereotipije se obrazuju još u detinjstvu kao rezultat nekritičke generalizacije ograničenog iskustva i saobražavanja mišlenju većine, pod uticajem porodičnog vaspitanja i roditeljskog autireta.

Grupa > 1. U logici, matematici i prirodnim naukama, skup objekata podataka ili pojava srodnih po nekim svojim obeležjima koji čine jednu fizičku ili logičku celinu. 2. U socijalnoj psihologiji, skup manje ili više povezanih ljudi koji imaju zajednički cilj i izvesne karakteristike. U širem smislu grupa obuhvata agregat pojedinaca, tj. svako ljudsko mnoštvo u smislu publike, mase ili gomile. U užem smislu, relativno organizovan skup pojedinaca koji se nalaze u nekoj interakciji, koji imaju izvesne zajednicke interese, norme ponašanja, grupni identitet i isti cilj, ali se razlikuju po svojim položajima i ulogama. Grupa može biti formalna i neformalna; primarna i sekundarna; velika i mala itd. Najmanja grupa je dijada.
Referentni URL