Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rezultati poslovanja preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Preduzeće je ekonomski subjekt i ekonomski sistem.Ono je bitan element i podsistem privrednog sistema,sa kojim je u medjuzavisnosti.Privredni sistem odredđuje fukciju i uslove poslovanja preduzeća.
Ekonomija preduzeća cine procesi ostvarivanja njegovih ciljeva.
Pri tome se stvaraju i odredđene vrijednosti,angazovanjem i trošenjem izvora ili sredstava preduzeća.Smisao privređivanja ispoljava se u proizvodnji proizvoda(ili pružanju usluga)radi zadovoljenja potreba.A stepen uspješnosti u ostvarivanju te uloge,ocjenjuje se odnosom izmedju rezultata privređivanja i ulaganja.Pojavni oblici rezultata poslovanja


Ciljevi ekonomije preduzeća su podmirivanje stalno rastućih potreba.One se mjere kroz obim podmirenja,kvalitet uporebnih vrijednosti i kroz vrijeme podmirenja.
Ako se bolje izvršava osnovni ekonomski princip da se maksimalni rezultati ostvaruju uz minimalna ulaganja zadovoljenje potreba biće potpunije.
Kako bi utvrdili stepen primjene ovog principa,potrebno je mjerenje rezultata.Ono se ne vrsi samo na nivou globalnog odnosa izmedju rezultata preduzeća i angazovanih sredstava,vec i kroz druge razlicite odnose i apsolutne velicine.
Ekonomski uspjeh preduzeća ima svoje determinate u rezultatima i ulaganjima :
-proizvedena kolicina,
-ostvarena vrijednost proizvodnje,
-novoostvarena vrijednost.
Determinate vezane za ulaganja su :
-utrošena radna snaga,
-troškovi utrošene vrednosti,
-angažovana sredstva.
Prihodi preduzeća,kao ostvareni tj. Novcani izraz okruženju isporučenih proizvoda (usluga),i rashodi preduzeća,kao novčani izraz utrošenih resursa,predstavljaju okvir identifikacije cilja ekonomije preduzeća i osnovu ocjene njene uspješnosti.
To su dogoročna optimizacija dobiti preduzeća,maksimiziranje odnosa dobiti i angažovanih sredstava iz sopstvenog kapitala preduzeća.

Ovaj cilj je tzv. Dobitni cilj ekonomije preduzeća.U sklopu drugih ciljeva preduzeća(rast i razvoj preduzeća,rast prodaje,osvajanje trzišta,rast zivotnog standarda radnika,očuvanje drustvenog ugleda preduzeća),dobitni cilj je glavni.
Očiglednost ovoga je u činjenici da je dobit :
-Opšte prihvaćeni dokaz uspješnosti,
-osnova rasta preduzeća,popravljanje standarda kolektiva,alimentiranja državnog budzeta,dividendi i drugih naknada vlasnicima…
Nedovoljni prihodi za pokriće rashoda preduzeća uslovljavaju gubitak,koji mora predstavljati kratkoročnu pojavu ekonomije preduzeća.
Pojavni oblici rezultata poslovanja preduzeća su:
-fizički obim proizvodnje,
-ukupan prihod,
-dobitak,
-gubitak,
-dobit,
Referentni URL