Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA U BOSNI I HERCEGOVINI
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
S A D R Ž A J


Uvod ................................................................................................... 1

Pranje novca dovodi do negativnih pojava na privredna kretanja i
društvene tokove ………………………………………………… 2

U praksi su zaživjele četiri tehnike pranja novca …………………… 2

Najčešći način pranja novca u B i H ................................................. 4

Evidencija o izvršenoj identifikaciji stranaka i transakcijama ………. 5

Zadaci i nadležnost finansijsko obavještajnog odjeljenja u
otkrivanju i istraživanju pranja novca ………………………………. 12

Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca u Bosni i Hercegovini .. 15

Izbjegavanja plaćanja poreza-poreska evazija .................................... 18

Pojavni oblici poreske evazije ……………………………………… 19

Legalna evazija ……………………………………………….......... 20

Nezakonita evazija ……………………………………….…………. 22

Faktori poreske evazije ……………………………………………… 23

Zaključak …………………………………………………………… 24

Literatura …………………………………………………………… 25
Pranje novca dovodi do negativnih pojava na privredna kretanja i društvene tokove i to:

1. Pranje novca i njegova popratna pojava,korupcija,opasna su prijetnja državnoj samouvjerenosti,radu javnih ustanova,autoriteta državne vlasti što direktno uzrokuje ogromne štete nacionalnoj privredi.Kao popratna pojava uz pranje novca se javljaju:povećana poreska evazija,izbjegavanje zakonske regulative,pojava krijumčarenja i bijega ogromnog dijela finansijskih sredstava u inostranstvo,što direktno povećava poresku presiju nad poreskim obveznicima.

2. Pranje novca direktno narušava zdrava finansijska tržišta.

3. Kriminalizovani novac se dijelom koristi za korumpiranje službenika finansijskih tržišta uzrokujući time nepopravljivu štetu finansijskim institucijama i tržišnom kredibilitetu.Ovim novcem se uspješno korumpiraju dijelovi finansijskog sistema i erozira bankarski sistem.

4. Pranje novca sistemski ruši ekonomske institucije tržišne privrede,uz narušavanje demokratske političke strukture i podrivanje političke stabilnosti zemlje.

5. Zbog pravne nestabilnosti i ojačane korupcije,smanjuje se interse stranih investitora za ulaganje u nacionalnu privredu.
Referentni URL