Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: MICROSOFT OFFICE
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
1. UVOD


Microsoft Office se razvio iz paketa proizvoda za ličnu produktivnost u sveobuhvatniji i integrisaniji sistem. Izgrađen na poznatim alatkama koje mnogi već poznaju, Microsoft Office System uključuje programe, servere, servise i rešenja koji su dizajnirani da rade zajedno u rešavanju niza važnih poslovnih problema.
Microsoft Office System nudi osnovu za kreiranje rešenja koja će pomoći da:
- Poslovnim korisnicima ponudite bolji pristup informacijama tako da mogu steći bolji uvid i preduzmu efektnije mere.
- Poboljšaju sposobnost preduzeća da učestvuje, upravlja i reaguje na promene na tržištu
- Omogući timovima i preduzećima da brže i delotvornije sarađuju
- Poboljša individualnu produktivnost i omogući većem broju poslovnih korisnika da daju svoj doprinos u sve zahtevnijim okruženjima
Srce celog Office paketa, pa i ovog dela, čine pet programa : Word, Excell, Outlook, Access i Power Point, koji su zadržali kompatibilnost sa prethodnim verzijama i pretrpeli manje prepravke. Najviše ih ima u Outlook-u 2003, pri čemu je najznačajnija pojava filtera za neželjenu poštu ( „junk“ e-mail) i lepa funkcija podele poruka u folderima po datumima stuzanja/slanja. Microsoft Office Outlook 2003 je program sistema Microsoft Office za upravljanje ličnim informacijama i komunikaciju. Outlook 2003 nudi objedinjeno mesto za upravljanje e-poštom, kontaktima i drugim ličnim i informacijama o timu. Ključna poboljšanja u programu Outlook 2003 kao što su novi režim za keširanje, automatsko grupisanje poruka, upravljanje neželjenom e-poštom i poboljšano čitanje novosti značajno poboljšavaju način organizacije i upravljanja informacijama kao i učinak i povezanost korisnika.2. RAZVOJ MICROSOFT OFFICE OUTLOOK-A


Internet kao sredstvo komunikacije u poslovnom okruženju danas smatramo nezamenljivim, uostalom, prepoznavanje mnogih koristi takve komunikacije je i glavni uzrok za neverovatno širenje Interneta u poslednjoj dekadi prošlog veka. Ako nemate barem jednu ličnu adresu e-pošte, hendikepirani ste u odnosu na današnje prilike. Više uopšte nije neobično da vas potencijalni poslovni partner zamoli da ga ne zovete telefonom bez preke potrebe, nego da slobodno pošaljete e-poruku kad god nađete za shodno.

Microsoft se relativno kasno pozabavio problemom upravljanja poslovnim informacijama. Istina, postojala su neka mala rešenja poput programa Microsoft Mail, koji je bio deo Microsoft Office-a od 1994. godine i koji je koristio resurse na serveru mreže. Nije nepoznato da je do 1995. godine u toj firmi vladalo mišljenje da je Inernet „prolazna moda“, pa Office nije razvijan u tom pravcu. Ali, stvari su se pokazale drugačijim, pa je 1996. godine promovisan program Microsofr Outlook 97, koji je trebalo da zadovolji razne „nove“ potrebe poslovnog korisnika na polju komunikacija i organizacije posla. Bio je to na brzinu pisan program, jer je trebalo da stigne na vreme da bi postao član familije Office 97. Prilično slabe performanse i sumnjiva stabilnost programa nisu oduševile većinu korisnika, pa je Microsoft napravio Outlook 98 kao međuverziju do sledeće promocije svog poslovnog paketa. Tada je zabeležen i jedan presedan kada je reč o firmi iz Redmonda: Outlook 98 je objavljen kao besplatan program . Valjalo je što pre zaboraviti debakl prve verzije, a bila je to i dobra prilika da marketing firme promoviše novu orijentaciju za poslovne korisnike, koja je podrazumevala elektronsku komunikaciju u prvom planu.Sledeće dve verzije Outlook-a (1999. I 2001.godine) donele su bezbroj novena, kako to i biva sa novim verzijama Microsoft Office-a, a u koje je Outlook uključen u svim varijetetima. Microsoft se u međuvremenu preorjentisao na tehnologije komunikacija, sve intenzivnije ih gurajući napred, zato je i Outlook razvijan sve intenzivnije, a njegova važnost u strukturi Office-a sve više rasla. Dobijao je mogućnost izrade namenskih obrazaca, pojavile su se “inteligentne” alatke, ostvaren je concept Digital Dashboard itd. Značajno je učvršćeno mesto Outlook-a kao klijenta za Excange Server, čime je uspostavljena prva platforma za razne oblike grupnog plana. Oni koji koriste principe integrisanih rešenja dobili su valjanu platformu za automatizovanu komunikaciju, u obliku koji samo pet godina ranije nije bio ni zamisliv.
Referentni URL