Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: CILJEVI, ELEMENTI I NAČELA OPOREZIVANJA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod .......................................................................................................................3
1. Ciljevi oporezivanja.............................................................................................4
1.1. Fiskalni cilj...................................................................................................... 4
1.2. Nefiskalni cilj...................................................................................................4
1.2.1. Ekonomski efekti oporezivanja.................................................................... 4
1.2.2. Socijani cilj ...................................................................................................5
1.2.3. Politički cilj ..................................................................................................5
1.2.4. Demografski cilj............................................................................................5
2. Elementi oporezivanja..........................................................................................5
2.1. Lični elementi oporezivanja..............................................................................6
2.1.1.Poreska vlast...................................................................................................6
2.1.2. Poreski obveznik...........................................................................................6
2.1.3. Poreski platac.................................................................................................6
2.1.4. poreski destinatar............................................................................................6
2.2. Materijani elementi oporezivanja......................................................................6
2.2.1. Poreski izvor i poreska sposobnost.................................................................6
2.2.2. Poreska osnovica i poreska stopa...................................................................7
2.2.3. Poreski objekti................................................................................................8
2.2.4. Poreska jedinica..............................................................................................8
2.2.5. Poreska tarifa..................................................................................................8
2.2.6. Poreski katastar...............................................................................................8
2.2.7. Poreska akontacija..........................................................................................9
2.2.8. Prinudna naplata poreza.................................................................................9
3. Načela oporezivanja.............................................................................................9
3.1. Smitova klasifikacija poreskih načela...............................................................9
3.2. Wagnerova klasifikacija poreskih načela........................................................10
3.2.1. Finansijsko načelo........................................................................................10
3.2.2. Ekonomsko načelo........................................................................................10
3.2.3. Socijalno-političko načelo............................................................................10
3.2.4. Načelo pravednosti......................................................................................10UVOD


Svaka država na svijetu, bez obzira na svoju veličinu teritorije, privrednu i ekonomsku razvijenost, unutrašnje uređenje ima potrebu za novčanim sredstvima kako bi mogla izvršiti i realizovati sve svoje ciljeve i zadatke, odnosno neophodna su joj sredstva za opstanak i postojanje države. Ta sredstva se obezbeđuju na različite načine i iz različitih izvora, kao što su porezi, carine, doprinosi, javni zajmovi, takse i slično.

Svaka država najveći iznos tih sredstava obezbeđuje putem naplate poreza. Sistem koji objedinjuje više vrsta poreza u jednu cjelinu jedne zemlje zovemo poreski sistem, tj. poreski sistem je skup poreskih propisa, instituta i normi povezanih u jedan mehanizam, a u svrhu ostvarivanja određene poreske politike odnosno ostvarivanje finansijskih, ekonomskih, socijalnih i drugih ciljeva države.

U zavisnosti od oblika u kojima postoje i u kojima se javljaju, poreski sistemi se dijele na:

1. Poreski monizam i
2. Poreski pluralizam

Poreski monizam predstavlja takav sistem jedne države, gdje u toj državi postoji samo jedna vrsta poreza, gdje država jedinstvenim porezom oporezuje sve privredne i druge subjekte proporcionalno njihovoj ekonomskoj sposobnosti.

Poreski pluralizam je takav poreski sistem, kojeg čini više različitih oblika poreza. On je zastupljen i prisutan u skoro svim zemljama svijeta i ima puno prednosti u odnosu na poreski monizam (poreski sistem koga čini jedan porez). Putem poreskog pluralizma omogućava se lakše prikupljanje finansijskih sredstava. Putem poreskom pluralizma moguće je vršiti diferenciranje slojeva društva, tako je moguće uvesti pojedine poreske oblike za samo pojedine kategorije stanovništva, odnosno postoji mogućnost naplate poreza, npr. porez na dohodak preko određenog iznosa dohotka ili postoji mogućnost uvođenja manjeg poreza na niža lična primanja.

Postoje dvije vrste poreza i možemo ih podijeliti u dvije grupe, i to: indirektne (porez na uvozne i izvozne dadžbine, akcize, porez na dodatnu vrijednost i sve druge poreze zaračunate na robe i usluge, uključujući i porez na promet i putarine), i direktne poreze (porez na dohodak, na kapital, na lična primanja, na imovinu, porez na naslijeđe i poklone, porez na igre na sreću i zabavne igre).

Shodno gore navedenom, možemo zaključiti, da je porez dadžbina koju država ubire za pokrivanje svojih javnih potreba.
Referentni URL