Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: seminarski dejstvo dogadjaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Svaki istorijski i kulturološki period stvara i proizvodi određene događaje, koji sa svoje strane imaju značajnu ulogu u svim oblastima življenja,direktno utičući na određene segmente društva.Uticaj događaja, (zavisno od njihovog kvaliteta, veličine, značaja i prirode) na određenu zajednicu i sve one segmente društva koji na nju imaju određen uticaj ili su u bilo kojoj interaktivnoj vezi sa njom može biti pozitivan i negativan.Obzirom da se teži ka proizvođenju onih događaja koji u osnovi moraju imati pozitivan efekat, cilj događaja mora biti usmjeren ka identifikovanju i predviđanju svih onih uticaja koji idu u pravcu stvaranja pozitivnih efekata samih događaja.Prema tome, osnovni zadatak menadžera događaja (event menager) je da, u cilju ostvarivanja pozitivnih bilansa događaja, izvrše identifikaciju i predviđanje i analizu svakog posebnog uticaja.Radi se o poduzimanju onih pripremnih radnji koje su usmjerene u pravcu realizacije krajnjeg cilja - ostvarivanje pozitivnog uticaja događaja.
Da bi menadžeri stvorili određene preduslove za kvalitetnu realizaciju dodađaja, odnosno unaprijed pripremili situaciju u okviru koje mogu upravljati događajima moraju imati u vidu sve uticaje koji proizilaze iz samog događaja.U tom smislu potrebno je da posebnu pažnju posvete finansijskom uticaju događaja, uz maksimalno uvažavanje svih pratećih i samom prirodom događaja nametnutih uticaja.

Socijalni i kulturni uticaj događaja

Događaji, imaju značajnog uticaja na svoje učesnike, a samim tim ostavljaju važan trag i bitan učinak i na cjelokupnu zajednicu u kojoj se održavaju.Radi se o jednom neposredom uticaju, socijalne i kulturne prirode.
Socijalno - kulturni uticaji po svojoj prirodi mogu biti pozitivni i negativni.
* Pozitivni uticaji su: širenje doživljaja, očuvanje i obnavljanje tradicionalnih vrijednosti , učvršćivanje osjećaja nacionalne i društvene pripadnosti zajednici, širenje kulturoloških pogleda posredstvom obogaćivanja novim i atraktivnim idejama koje se plasiraju u okviru događaja.
* U negativne uticaje spadaju: mogućnost izolacije zajednice,koja forsiranjem sebi svojstvene specifičnosti ostaje u okvirima izgradnje lokalnog imidža obojenog negativnim tenzijama, mogućnost plasiranja nekog od loših oblika ponašanja karakterističnih za samu zajednicu, pozicioniranje zajednice u kategoriju onih koje zbog svojih specifičnih oblika ponašanja postaju neprivlačne, zatvorene i krute.Kod organizacije događaja mora se voditi računa i o određenim koristima koje bi ona eventualno imala plasiranjem određenog događaja.Radi se o sledećim korisitima: izgradnja kolektivnog ponosa, namjera i ostvarenje, razvoj osjećaja zajedništva i prezentacije zajedničke ideje, uticaji na viši kvalitet identiteta same zajednice, jačanje njenog specifičnog imidža, te njenog učvršćivanja.
Prilikom organizovanja glavnih događaja stvara se situacija ozbiljne neizvjesnosti od toga da eventualne zloupotrebe, loši oblici ponašanja masa i mogućnost kriminalnih oblika ponašanja ne stvore neke nepredviđene i štetne socijalne posledice, što samom događaju daje potpuno novi smisao i daje mu potpuno negativnu konotaciju.
Ovu situaciju vrlo često srećemo kod organizovanja određenih kulturnih događaja čiji akteri (po prirodi svojih afiniteta, ukusa ili idejnih opredjeljenja) neminovno nameću određene oblike asocijalnog ponašanja, karakterisitčne za profesije, populacijske ili interesne grupe koje ili prate događaje ili i u njima učestvuje (organizovanje različitih oblika događaja u kojima učestvuju ekscentrične grupe učesnika, koje prenaglašeno prezentuju svoj imidž, rok - festivala i sl. ).Praksa je pokazala da se prilikom organizovanja ovih i sličnih događaja obično javljaju dodatni socijalni problemi -u smislu pojačane delikvencije mladih, povećanog kriminaliteta, pojačane narkomanije, alkoholizma i sličnih oblika toksikomanije iliti nekih uobičajenih oblika asocijalnog ponašanja.Takođe, ukoliko su događaji medijski široko propraćeni, mogu stvoriti situaciju predimenzioniranja problema i njegovog direktnog ili indirektnog prenošenja na neke druge grupe ljudi, dajući im oblik nasilničkih protesta, političkih demonstracija i drugih načina solidarisanja sa nametnutomm, potpuno neplaniranom idejom samog događaja.
Referentni URL